Arbetsmarknadsenheten (AME) ansvarar för att driva och samordna kommunala arbetsmarknadsinsatser och integrationsfrågor som rör arbetsmarknad och svenska för invandrare (SFI). Vi samverkar med försörjningsstödsenheten i kommunen och arbetar för att våra deltagare ska få egen försörjning.

Vi kan hjälpa till med:

 • kartläggning,
 • möjlighet till praktik,
 • studie- och yrkesvägledning,
 • coachning kring hur du söker jobb,
 • utbildning.

Vi har samarbeten med Österlens Folkhögskola och Vuxenutbildningen Ystad om SFI och övriga utbildningar (grundläggande, gymnasiekurser och yrkesutbildningar). Vi har även samarbete med ABF och Studieförbundet Vuxenskolan med kurser som riktar sig till dig som är kvinna och inte född i Sverige.

På Lärcentrum kan du som studerar grundläggande och gymnasiala kurser på distans få hjälp och stöd av studiehandledare. Det kan innebära hjälp med att planera och strukturera dina studier, studieteknik och hjälp med det digitala. Du kan också få hjälp med inläst material och stöd i dina studier utifrån dina behov och förutsättningar.

Du är välkommen att studera i studierummet som är öppet måndag-fredag klockan 09.00-12.00 och 13.00-16.00.

Kontakt: 
larcentrum@remove-this.tomelilla.remove-this.se
 

En extratjänst är en möjlighet för dig som är inskriven på Arbetsförmedlingen och har stått utanför arbetsmarknaden en längre tid eller är nyanländ till Sverige och behöver komma närmare arbetslivet.

Läs mer om extratjänster här.

Servicelaget erbjuder praktik eller anställning i kommunen för dig som behöver träna din arbetsförmåga och/eller komma in i rutiner. Målet är att du ska kunna få en anställning på den öppna arbetsmarknaden.

Arbetsuppgifterna kan vara:

 • städning av gator, torg, häckar och planteringar,
 • städning av kontor, lokaler, toaletter,
 • målning och spackling av tak och väggar,
 • möblera och utrusta kontor, montering och demontering av kontorsutrustning,
 • leverera material eller bilar mellan olika enheter i kommunen. 

Varje sommar erbjuder kommunen feriejobb för dig som är ungdom. Feriejobb är sommarjobb med handledning och ett bra tillfälle att prova på hur det är att jobba hos oss. Syftet är att ge dig erfarenhet av arbetslivet och att introducera Tomelilla kommun som arbetsgivare.  

Feriejobb är för dig som är folkbokförd i Tomelilla kommun och fyllt 16 år men ännu inte är 18 år när arbetat påbörjas. Det finns många olika verksamheter som du kan välja på i din ansökan.

Läs mer om feriejobb här. 

Är du 16-19 år och är utan jobb eller studier? Har du inte påbörjat en gymnasieutbildning eller valt att hoppa av din gymnasieutbildning i förtid? Tomelilla kommun kan hjälpa dig att komma vidare mot arbetsmarknaden eller andra studier. Det kallas det kommunala aktivitetsansvaret, KAA.

Kommunerna har, enligt skollagen, ett aktivitetsansvar för dig som är folkbokförd i kommunen och som har fullgjort din skolplikt, men som inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt din utbildning på nationella program i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning.

Läs mer om KAA här.

Projekt

Målgrupp

Projektet riktar sig till:

 • Personer i långvarig sjukskrivning och med en aktivitetsnivå lägre än 10 timmar/ vecka och som återfinns hos Försäkringskassan.
 • Unga med aktivitetsersättning som återfinns hos Försäkringskassan.
 • Personer i sjukskrivning och/eller komplex problematik med försörjningsstöd hos kommunerna.

Innehåll

Projektet erbjuder individuellt anpassade förrehabiliterande insatser mot arbete och studier.

Deltagaren erbjuds coachande-, vägledande och motiverande samtal. Deltagandet i IRIS Sydöst innefattar utifrån deltagarens behov och förutsättningar aktiviteter och aktivering. Detta kan ske genom deltagande i hälsofrämjande aktiviteter enskilt eller i grupp, genom deltagande i socialpraktik. Det kan handla om att träna på att befinna sig ett socialt sammanhang med andra personer, att prova lämpliga arbetsuppgifter eller att prova hur många timmar man klarar att arbeta.

Vidare ges möjlighet till förlängt studiebesök på utbildnings- eller arbetsplatser, deltagande i föreläsningar, temadagar och olika gruppaktiviteter kring arbetsmarknadskunskap, samhällsinformation och vägledning. Täta uppföljningstillfällen samt återkommande självskattning med fokus på stegförflyttning mot arbete och studier.

Mål

Efter avslutat deltagande i projektet ska att deltagaren ha ökat sin aktivitetsförmåga samt genomfört stegförflyttning mot arbete, studier och egen försörjning, genom att:

 • kunna delta i det ”Förstärkta samarbetet inom Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen”
 • kunna delta i ordinarie insatser hos Arbetsförmedlingen/Kommunen
 • ha fått ökad kunskap om sina arbetsförutsättningar

Startdatum

Löpande intag

Praktisk svenska

Projektet pågår under perioden september 2022 till december 2024.

Deltagande parter är: Tomelilla kommun, Ystads kommun, Arbetsförmedlingen och Vuxenutbildningen Ystad.

Praktisk svenska är ett projekt för de som inte kan tillgodogöra sig den traditionella SFI-undervisningen. Deltagare erbjuds svenskstudier med praktisk inriktning på olika arbetsplatser. En SFI-lärare kommer ut till arbetsplatsen och har lektion/handledning cirka en gång i veckan. Deltagare ges individanpassat stöd som anpassas efter behov. Arbetsplatserna är både offentliga och privata.

Målet är att deltagare ska få bättre förutsättningar att klara av SFI samt att kunna bli anställningsbar och få ett arbete.

Projektet finansieras av Finsam.