Arbetsmarknadsenheten (AME) ansvarar för att driva och samordna kommunala arbetsmarknadsinsatser och integrationsfrågor som rör arbetsmarknad och svenska för invandrare (SFI). Vi samverkar med försörjningsstödsenheten i kommunen och arbetar för att våra deltagare ska få egen försörjning.

Vi kan hjälpa till med:

  • kartläggning,
  • möjlighet till praktik,
  • studie- och yrkesvägledning,
  • coachning kring hur du söker jobb,
  • utbildning.

Vi har samarbeten med Österlens Folkhögskola och Vuxenutbildningen Ystad om SFI och övriga utbildningar (grundläggande, gymnasiekurser och yrkesutbildningar). Vi har även samarbete med ABF och Studieförbundet Vuxenskolan med kurser som riktar sig till dig som är kvinna och inte född i Sverige.

Projekt i samarbete med Österlens Folkhögskola, Tomelilla kommun, Arbetsförmedlingen och Länsstyrelsen i Jönköpings län:

SFI för föräldralediga

I det här projektet möjlighet till dig som behöver träna svenska språket för att bibehålla det under föräldraledigheten och därmed underlätta för vidare studier. Vi gör studiebesök och träffar personer inom barnvården, förskolan, biblioteket och tandvården.

Projekttid: 20200901–20210630

Läs mer om SFI för föräldraldiga här. 

Coachning mot arbetsmarknad

I det här projektet ges möjlighet för dig som är nyanländ inom etableringsprogrammet eller strax efter att få komma ut i praktik kombinerat med studier, för att ge ökade möjligheter att komma ut på ordinära arbetsmarknaden. Vi kartlägger kompetens för att matcha mot praktik, främst inom näringslivet. Praktik på en arbetsplats kan kombineras med studier i SFI.

Projekttid: 20210101–20211231

Läs mer om coaching mot arbetsmarknad här. 

På Lärcentrum kan du som studerar grundläggande och gymnasiala kurser på distans få hjälp och stöd av studiehandledare och specialpedagog. Det kan innebära hjälp med att planera och strukturera dina studier, studieteknik och hjälp med det digitala. Du kan också få hjälp med inläst material och stöd i dina studier utifrån dina behov och förutsättningar.

Du är välkommen att studera i studierummet som är öppet måndag-fredag klockan 09.00-12.00 och 13.00-16.00.

Kontakt: 
Chatarina Karlsson
chatarina.karlsson@remove-this.tomelilla.remove-this.se
076-883 19 15

En extratjänst är en möjlighet för dig som är inskriven på Arbetsförmedlingen och har stått utanför arbetsmarknaden en längre tid eller är nyanländ till Sverige och behöver komma närmare arbetslivet.

Läs mer om extratjänster här.

Servicelaget erbjuder praktik eller anställning i kommunen för dig som behöver träna din arbetsförmåga och/eller komma in i rutiner. Målet är att du ska kunna få en anställning på den öppna arbetsmarknaden.

Arbetsuppgifterna kan vara:

  • städning av gator, torg, häckar och planteringar,
  • städning av kontor, lokaler, toaletter,
  • målning och spackling av tak och väggar,
  • möblera och utrusta kontor, montering och demontering av kontorsutrustning,
  • leverera material eller bilar mellan olika enheter i kommunen. 

Varje sommar erbjuder kommunen feriejobb för dig som är ungdom. Feriejobb är sommarjobb med handledning och ett bra tillfälle att prova på hur det är att jobba hos oss. Syftet är att ge dig erfarenhet av arbetslivet och att introducera Tomelilla kommun som arbetsgivare.  

Feriejobb är för dig som är folkbokförd i Tomelilla kommun och fyllt 16 år men ännu inte är 18 år när arbetat påbörjas. Det finns många olika verksamheter som du kan välja på i din ansökan.

Läs mer om feriejobb här. 

Är du 16-19 år och är utan jobb eller studier? Har du inte påbörjat en gymnasieutbildning eller valt att hoppa av din gymnasieutbildning i förtid? Tomelilla kommun kan hjälpa dig att komma vidare mot arbetsmarknaden eller andra studier. Det kallas det kommunala aktivitetsansvaret, KAA.

Kommunerna har, enligt skollagen, ett aktivitetsansvar för dig som är folkbokförd i kommunen och som har fullgjort din skolplikt, men som inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt din utbildning på nationella program i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning.

Läs mer om KAA här.