Nedan hittar du som är god man, förvaltare eller förmyndare blanketter som du kan använda dig av i ditt uppdrag. Var vänlig fyll i dem enligt anvisningarna.

Du kan använda dig av våra självräknande blanketter för tillgångsförteckning, årsräkning och sluträkning. Blanketterna är i pdf-format. Du fyller i självräknande blanketter direkt på datorn. Du kan så klart även skriva ut en tom blankett och fylla i den för hand, skriv tydligt med bläck. Längre ner på sidan hittar du även en redogörelseblankett.

Blanketterna och andra handlingar skickar du till:

Tomelilla Kommun
Överförmyndarenheten 
273 80 Tomelilla

Vi tar emot bokade besök på Gladanleden 2 i Tomelilla, samma byggnad som Miljöförbundet.

För att hantera PDF-filer krävs programmet Adobe. För att installera senaste versionen:

Blankett för omprövning av förvaltarskap använder du som är förvaltare. Blanketten ska skickas in tillsammans med årsredovisningen. Här hittar du även information om varför överförmyndarnämnden har en årlig omprövning, och vad du som förvaltare bör tänka på.

Blanketten redogörelse använder du som är god man eller förvaltare när du ska beskriva vad ditt uppdrag har inneburit under året som gått. Din redogörelse ligger även till grund för överförmyndarens beslut om arvode och omkostnader för ditt uppdrag. Skickas in separat eller tillsammans med årsräkning eller sluträkning.

Vid ett uppdrags slut ska en sluträkning för perioden lämnas in senast en månad efter dag för avslut.

Tillgångsförteckning använder du när ett ärende startar. Tillgångsförteckningen ska ge en ögonblicksbild över de tillgångar som din huvudman hade just det datum som du blev förordnad. Om du är förmyndare (förälder) använder du blanketten när ditt barns tillgångar överstiger åtta basbelopp. Alla uppgifter ska styrkas.

Om du efter att ha skickat in tillgångsförteckningen får reda på tillgångar m.m. som du tidigare inte visste om, kan du skicka in en komplettering till oss med de nya uppgifterna. Beloppen avrundas till hela kronor.

Släktförteckningen kan du använda för egen del.

Alla som är redovisningsskyldiga, det vill säga de vars uppdrag innefattar förvalta egendom, ska komma in med årsräkning till överförmyndarenheten innan den 1 mars året efter det år förvaltningen avser. Beloppen avrundas till hela kronor.