Vill du veta dina rättigheter och skyldigheter som konsument? Behöver du tester eller annan information före köp? Behöver du hjälp för att reklamera en vara eller tjänst?

Tomelilla kommun köper konsumentrådgivning till sina invånare av Simrishamns kommun.

Rådgivning sker per telefon, Rådgivning sker per telefon: 0414-81 90 00.

Det finns också möjlighet att göra personligt besök i Simrishamn. Personligt besök måste bokas i förväg.