Social jour

Sociala jouren nås via larmnummer 112

Det finns social beredskapsjour i Tomelilla kommun som är tillgänglig på telefon utanför socialkontorets ordinarie öppettider som är: måndag till torsdag 8.00-16.30 samt fredag 8.00-15.00.

Sociala jouren prioriterar akuta barn- och ungdomsärenden, akuta missbruksärende och ärenden som rör våld i nära relationer.

Du kan nå den sociala beredskapsjouren genom att ringa 112

Den sociala jouren sker i samarbete mellan Tomelilla, Sjöbo, Svedala, Trelleborg, Skurup, Simrishamn, Ystads och Vellinge kommuner.

Socialtjänst Tomelilla

Dagtid på vardagar, mån-tors 8.00-16.30, fre 8.00-15.00: Telefon 0417-180 00 (begär att få prata med socialtjänsten).

Vid andra akuta ärenden ring SOS alarm 112.