Om skolan

Smedstorps skola ligger i hjärtat av Österlen med nära till naturen. Skolan har en klass i varje årskurs från förskoleklass till och med årskurs 6. På skolan finns även en särskild undervisningsgrupp som är en kommungemensam.

I Tomelilla kommun erbjuds modersmålsundervisning från och med skolår 1 till barn och ungdomar från familjer där minst en av föräldrarna har ett annat modersmål än svenska och detta språk används i hemmet.

Undervisningen är schemalagd utanför ordinarie skoltid och ges under hela skolåret med början vid terminsstart. Den bedrivs oftast på elevernas skolor. 

Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Detsamma gäller för adoptivbarn som har annat modersmål än svenska. 

Undervisningen är frivillig, men om du har anmält ditt barn till modersmålsundervisning måste hen delta.

Ansökan måste vara oss tillhanda senast 15 september för höstterminen och 15 februari för vårterminen.

Öppettider, klockan 06:00-18:00
Telefon, 070-99 58 160

Adress

Kommunalgatan 6
273 98 Smedstorp

Kontaktuppgifter

Rektor, Gunilla Djerf
E-post, gunilla.djerf@remove-this.tomelilla.remove-this.se

Giesela Petersson, pedagogisk samordnare
E-post, Giesela.Peterson@remove-this.edu.tomelilla.remove-this.se

Åsa Håkansson, skolsköterska
E-post, Asa.Hakansson@remove-this.tomelilla.remove-this.se

Matilda Gend, kurator
E-post, Matilda.Gend@remove-this.tomelilla.remove-this.se

Hjärtats Fritidshem
Telefon, 070 99 58 160