Smedstorps skola ligger i hjärtat av Österlen med nära till naturen. 

Skolan har en klass i varje årskurs från förskoleklass till och med årskurs 6. På skolan finns även en särskild undervisningsgrupp som är en kommungemensam.

I Tomelilla kommun erbjuds modersmålsundervisning från och med skolår 1 till barn och ungdomar från familjer där minst en av föräldrarna har ett annat modersmål än svenska och detta språk används i hemmet.

Undervisningen är schemalagd utanför ordinarie skoltid och ges under hela skolåret med början vid terminsstart. Den bedrivs oftast på elevernas skolor. 

Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Detsamma gäller för adoptivbarn som har annat modersmål än svenska. 

Undervisningen är frivillig, men om du har anmält ditt barn till modersmålsundervisning måste hen delta.

Ansökan måste vara oss tillhanda senast 15 september för höstterminen och 15 februari för vårterminen.

Hjärtats fritidshem har sina egna lokaler i en del av Smedstorps skola. Här jobbar fritidspedagoger, förskollärare och resursassistenter. 

Öppettiderna är 06:00-18:00.

Frukost serveras kl. 07:00. När klockan närmar sig 8:20 är det dags att göra sig klar för att gå till skolan. Klockan 13:15 öppnar vi igen. Då samlas alla i köket för en frukt medan vi går igenom dagens schema.

Det är populärt att ta ut cyklar och sparkcyklarna på skolgården. Inne kan man rita, pyssla, leka i dockvrån, bygga och konstruera. I vår verkstad kan man låta sin kreativitet och fantasi flöda. 

Mellanmål serveras i matsalen kl 14:30.

På fredagar packar vi vår utflyktsvagn, lämnar skolan och går ut i naturen.

Adress

Kommunalgatan 6
273 98 Smedstorp

Kontaktuppgifter

Rektor
Gunilla Djerf
gunilla.djerf@remove-this.tomelilla.remove-this.se
0709-958471