Om skolan

Skolan ligger med vackra omgivningar mitt i byn Onslunda. Skolbyggnaden har stora, ljusa och funktionella klassrum och nära till både idrottsplats och sporthall där vi har många av idrottsaktiviteterna. Varje vecka besöker vi biblioteket som ligger i samma hus.

Föräldrar, vårdnadshavare och elever har ett aktivt inflytande på verksamheten. Elev-, klass-, fritidshem- och matråd kan eleverna engagera sig i. Vi sambetar med byalagen i området och föreningarna Onslunda IF och Spjutstorps IF.

I Tomelilla kommun erbjuds modersmålsundervisning från och med skolår 1 till barn och ungdomar från familjer där minst en av föräldrarna har ett annat modersmål än svenska och detta språk används i hemmet.

Undervisningen är schemalagd utanför ordinarie skoltid och ges under hela skolåret med början vid terminsstart. Den bedrivs oftast på elevernas skolor. 

Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Detsamma gäller för adoptivbarn som har annat modersmål än svenska. 

Undervisningen är frivillig, men om du har anmält ditt barn till modersmålsundervisning måste hen delta.

Ansökan måste vara oss tillhanda senast 15 september för höstterminen och 15 februari för vårterminen.

Fritidshemmets lokaler ligger mitt i skolan och har öppet 6.00-18.00.

På morgonen serveras frukost och på eftermiddagen mellanmål. Under loven serveras även lunch.

Vi har tillgång till både sporthallen och skolans slöjdsalar. Alla elever som vill får hjälp med att göra skolläxan under eftermiddagen.

Vi stödjer barnen med utveckla sin förmåga till samarbete, ansvarstagande, respekt för sig själv och andra. Det gör vi bland annat genom att såväl organisera lek som ge stöd i barnens egna lekar.

Telefon: 070-99 58 472

Adress

Lärarevägen 9
273 95 Onslunda

Kontaktuppgifter

Gunilla Djerf, rektor
E-post, gunilla.djerf@remove-this.tomelilla.remove-this.se

Marie Nilsson, pedagogisk samordnare
E-post, marie.k.nilsson@remove-this.edu.tomelilla.remove-this.se

Åsa Håkansson, skolsköterska
E-post, Asa.Hakansson@remove-this.tomelilla.remove-this.se

Matilda Gend, kurator
E-post, Matilda.Gend@remove-this.tomelilla.remove-this.se

Fritidshem
Telefon, 070-99 58 472