Kastanjeskolan är Tomelillas 7-9 skola, belägen vid västra infarten till Tomelilla och nära tåg- och busstation. Totalt går ca 350 elever på skolan.

Vi jobbar löpande med värdegrundsfrågor och med att ha trygga ramar som gör att eleverna vet vad som förväntas av dem både i och utanför klassrummet. Alla ska bli sedda för den unika person han eller hon är, men personalens förhållningssätt mot alla elever ska vara enhetligt.

På Kastanjeskolan finns flera caféer och uppehållsutrymmen med tillgång till aktiviteter, fika och trygga vuxna. Skoldagen börjar alltid med att eleven träffar sin mentor.

Här jobbar vi utifrån elevens individuella förutsättningar för att nå måluppfyllelse. Vi anpassar både för den som lär snabbt och den som behöver mer stöd.

Eleverna undervisas i mindre klasser eller halvklass, exempelvis sker matematikundervisning i grupper om 10-12 elever. I engelska finns parallella grupper utifrån svårighetsnivå och elevens egen ambition. För elever som behöver mycket undervisning för att klara matematik, finns möjlighet att läsa detta istället för språk som tyska, franska och spanska. Svenska som andra språk ges också på samma sätt.

Kastanjeskolan erbjuder ett flertal valbara ämnen vid två tillfällen i veckan som eleverna kan fördjupa sig i, se under ”Profil” i menyn nedan. Väljer gör man i årskurs 7.

Skolans bibliotek håller öppet fem dagar i veckan. Här finns böcker, ljudböcker och tidskrifter att låna, det finns också möjlighet att studera eller bara vara. I Kastanjeskolans elevförening kan den som vill engagera sig i frågor som exempelvis rastaktiviteter.

Elevens val - bild

Eleverna får träna och fördjupa sina kunskaper i att skapa genom exempelvis teckning, målning och skulptur. Vi använder både traditionella hantverksmetoder som digitala verktyg. Hur man kan förstå och kommunicera med bilder, jobbar vi också med.

Elevens val - fotboll

Här får eleverna utveckla sin förmåga som fotbollsspelare genom att specialträning ges. Vi tränar både på Kastanjeskolans konstgräsplan och i inomhushallen. Träningslära, kost/idrott och skadeförebyggande träning behandlas också. I träningen fokuserar vi på den individuella utvecklingen.

Elevens val - hem- och konsumentkunskap

Maten är i fokus i detta elevens val. Vi planerar och lagar olika maträtter samt utvecklar kunskaperna i olika matlagningsmetoder. Vi lär också om sambandet mellan kost och hälsa. Hur påverkar maten maten personer med olika matintoleranser? Hur ska man äta när man tränar? Vi kommer också in på ekonomi och hushållsbudget.

Elevens val - idrott

Styrka, kontroll och smidighet utvecklas i elevens val idrott. För den som siktar på ett idrottsgymnasium, ger detta val en bra grund.

Elevens val - musik

Genom att framförallt spela och sjunga tillsammans i grupper, fördjupar vi oss i musikområdet. En del av tiden sjunger vi i kör, i övrigt spelar vi olika låtar. Den som är ny inom området, får chansen att lära sig spela ett kompinstrument från början.

I årskurs 7, sker undervisningen på en basnivå för att sedan utvecklas. I årskurs 9 avslutar vi med att jobba fram en större show.

Elevens val - teknik

Genom att omsätta och träna på elevernas kunskaper i matematik, svenska, språk och andra ämnen, tar vi oss an teknikområdet.

Detta val riktar sig framförallt dem som har ett stort motorintresse. Vi varvar teori och praktik och eleverna får bland annat följa och förverkliga en ritning, göra programmeringsövningar för att kunna styra robotar, fördjupa sig i olika konstruktioner och bilen som fordon. Vi genomför också en EPA- och motorutställning och gör studiebesök, bland annat på ELMIA-mässan.

I Tomelilla kommun erbjuds modersmålsundervisning från och med skolår 1 till barn och ungdomar från familjer där minst en av föräldrarna har ett annat modersmål än svenska och detta språk används i hemmet.

Undervisningen är schemalagd utanför ordinarie skoltid och ges under hela skolåret med början vid terminsstart. Den bedrivs oftast på elevernas skolor. 

Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Detsamma gäller för adoptivbarn som har annat modersmål än svenska. 

Undervisningen är frivillig, men om du har anmält ditt barn till modersmålsundervisning måste hen delta.

Ansökan måste vara oss tillhanda senast 15 september för höstterminen och 15 februari för vårterminen.