Byavångsskolan är en skola med elever från förskoleklass till och med årskurs 6 samt kommunens grundsärskola. 

I Tomelilla kommun erbjuds modersmålsundervisning från och med skolår 1 till barn och ungdomar från familjer där minst en av föräldrarna har ett annat modersmål än svenska och detta språk används i hemmet.

Undervisningen är schemalagd utanför ordinarie skoltid och ges under hela skolåret med början vid terminsstart. Den bedrivs oftast på elevernas skolor. 

Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Detsamma gäller för adoptivbarn som har annat modersmål än svenska. 

Undervisningen är frivillig, men om du har anmält ditt barn till modersmålsundervisning måste hen delta.

Ansökan måste vara oss tillhanda senast 15 september för höstterminen och 15 februari för vårterminen.

På Byavångsskolan har fritidshemmet två avdelningar, Safiren och Rubinen.

Safiren

Här går elever från förskoleklassen och årskurs 1.

Rubinen

Fritidshem för årskurs 2 till årskurs 6 samt för våra elever från anpassad Grundskola.

På Byavångsskolans fritidshem jobbar vi med social träning och kompisrelationer. Vi ser gärna och jobbar för att barnen umgås oavsett ålder.

Kontakta oss: 

Safiren
E-post: helafritids.bya@edu.tomelilla.se
Telefon: 0709-95 81 02

Rubinen
E-post: 
helafritids.bya@edu.tomelilla.se
Telefon: 0709-95 84 60

Adress

Rosencrantzgatan 28
273 31  Tomelilla 

Rektor

Tina Bjerström
tina.bjerstrom@tomelilla.se
0709 - 958337
0417 - 183 37