Byavångsskolan är en skola med elever från förskoleklass till och med årskurs 6 samt kommunens grundsärskola. 

I Tomelilla kommun erbjuds modersmålsundervisning från och med skolår 1 till barn och ungdomar från familjer där minst en av föräldrarna har ett annat modersmål än svenska och detta språk används i hemmet.

Undervisningen är schemalagd utanför ordinarie skoltid och ges under hela skolåret med början vid terminsstart. Den bedrivs oftast på elevernas skolor. 

Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Detsamma gäller för adoptivbarn som har annat modersmål än svenska. 

Undervisningen är frivillig, men om du har anmält ditt barn till modersmålsundervisning måste hen delta.

Ansökan måste vara oss tillhanda senast 15 september för höstterminen och 15 februari för vårterminen.

På Byavångsskolan finns tre avdelningar på fritidshemmet, ett för förskoleklassen, ett för årskurs 1-2 samt ett för årskurs 3-6 samt grundsärskolan.

Storfritids

Vår verksamhet finns högst upp i det röda huset. Hos oss går elever från årskurs 3-6 samt eleverna från grundsärskolan. Vi har öppet alla vardagar mellan 07.00-16.30.

Lillfritids

Årskurs 1 och åk 2 har ett gemensamt fritidshem. Verksamheten är delad klassvis, men vi samarbetar årskurserna emellan.

Stor vikt läggs vid social träning och kompisrelationer och vi ser gärna att barnen umgås över åldersgränserna. En gång i månaden har vi fritidsråd där eleverna får komma med tankar och ideér om hur de tycker att deras fritids ska vara.

Förskoleklassens fritidshem

Förskoleklassens fritidshem har vår verksamhet högst upp på ena sidan i det röda huset. Vi arbetar aktivt med att lära känna varandra samt arbeta med värdegrundsfrågor. Vi strävar efter att vara ute varje dag. Eleverna kan välja mellan olika aktiviteter som t.ex. pyssla i vår ateljé , rörelselekar m.m.

Adress

Rosencrantzgatan 28
273 31  Tomelilla 

Rektor

Tina Bjerström
tina.bjerstrom@tomelilla.se
0709 - 958337
0417 - 183 37