Skolplacering

Du som är vårdnadshavare till ett barn som är folkbokfört i Tomelilla kommun, ska göra en digital ansökan om skolplacering, inför att ditt barn ska börja förskoleklass.

I januari samma år som ditt barn fyller sex år ska du som vårdnadshavare ansöka om skolplacering till ditt barn inför höstterminen när barnet ska börja förskoleklass. Förskoleklassen är numera obligatorisk och barnet ska delta i samtliga skoldagar.

Rutin vid skolplacering

 • Ansökan om skola görs digitalt via en e-tjänst. 
   
 • Om barnet har två vårdnadshavare görs ansökan av den ena vårdnadshavaren. Den andra vårdnadshavaren loggar sedan in i e-tjänsten och bekräftar den gjorda ansökan.
   
 • Om du ansöker om en skola i ett annat skolområde, till exempel väljer Smedstorps skola när du bor i tätorten eller tvärtom, har barnet inte rätt till skolskjuts, men får i mån av plats åka med befintliga skolskjutsar. 
   
 • När en elev beviljats plats på en skola gäller detta beslut ända tills eleven slutar på skolan. När det är dags att byta skola, exempelvis vid stadieövergång, följer eleven i normalfallet med till den nya skolan oavsett folkbokföringsadress. 
   
 • Om barnet flyttat till kommunen efter den 31 januari året barnet fyller 6 år hittar ni blanketter för skolplaceringar med mera i den gröna boxen nedan.