Fritidshemmets lokaler ligger mitt i skolan och har öppet 6.00-18.00.

På morgonen serveras frukost och på eftermiddagen mellanmål. Under loven serveras även lunch.

Vi har tillgång till både sporthallen och skolans slöjdsalar. Alla elever som vill får hjälp med att göra skolläxan under eftermiddagen.

Vi stödjer barnen med utveckla sin förmåga till samarbete, ansvarstagande, respekt för sig själv och andra. Det gör vi bland annat genom att såväl organisera lek som ge stöd i barnens egna lekar.

Telefon: 070-99 58 472