Fritidshemmet är integrerat i Brösarps skolas lokaler och har ett kontinuerligt samarbete med skolans och förskolans verksamheter så väl som det lokala biblioteket. Varje dag har vi frivillig läxläsning.

Fritidshemmet inspireras av förskolans I Ur och Skur-pedagogik. Vi använder pedagogiken både inne och ute för att alla våra elever på fritids ska få större förståelse, nyfikenhet och möjlighet att lära sig om djur, natur och miljöVi lägger stor vikt vid samarbete, hänsyn, kultur och respekt för varandra.

Vi förespråkar och planerar så mycket ”året runt”-verksamhet som möjligt. Våra utedagar med utomhusmatlagning, vandringar och utflykter blandar teori och lek och användande av sinnena.

Utematlagning på fritids sker varje vecka så länge inte vädret sätter stopp. Barnen får här en möjlighet att skapa egna kulinariska upplevelser av vad naturen ger.