Vi har tre fritidshemsavdelningar: Linden, Varglyan och Gladan.

Fritidshemmets öppettider är kl: 06.00-18.00. (På loven kan tiderna ändras.)
Öppning och stängning sker på avdelningen Linden.

Frukost serveras till barn som kommer före kl: 07:15 
Kl. 08:00 går barnen till skolan.

Mellanmål

Varglyan kl: 13.45.
Linden kl: 14.00. 
Gladan kl: 14.15 och 14.30.