Felanmälan

Lyssna

Här kan du göra felanmälan till kommunala förvaltningar. Du kan felanmäla många delar av kommunens verksamhet som till exempel gatubelysning, väghållning, renhållning, parker, vatten och avlopp.

Är det allvarliga fel avseende vatten och avlopp som måste åtgärdas direkt, ring då dagtid: 0417-182 96 och övrig tid: 040-676 90 85

Felanmälan via e-tjänst

Denna tjänst kräver ingen inloggning, och du kan vara anonym om du önskar (men då kan vi inte ge dig någon återkoppling)

Till e-tjänsten, felanmälan

Här kan du lämna felanmälan avseende många av våra olika verksamheter.

Är det däremot generella synpunkter eller klagomål på den service de olika verksamheterna ger dig använd då tjänsten, synpunkter och klagomål

Kontakta oss

Tomelilla kommun
0417-180 00
kommun@remove-this.tomelilla.se

Behandling av personuppgifter

Så här behandlas dina personuppgifter.