Tjänster och blanketter för kultur och fritid

Lyssna

Dataskyddsförordningen

Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). 

 

Välj område för tjänster, blanketter och foldrar:

Offentlighetsprincipen

Tänk på dina inlämnade uppgifter är en allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen om inte sekretess enligt sekretesslagen gäller

NamnE-tjänstBlankett
Synpunkter och klagomåle-tjänst utan inloggning
Anmälan av evenemange-tjänst via visittomelilla
NamnE-tjänstBlankett
Anmälan Kulturskolane-tjänst med e-id
Ansökan om kulturbidragblankett (pdf)
Ansökan om studieförbundsstödblankett (pdf)
NamnE-tjänstBlankett
Elib e-böckere-tjänst via Bibliotek Sydost (bibliotekskort krävs)
Elib ljudböckere-tjänst via Bibliotek Sydost (bibliotekskort krävs)
Mitt bibliotekskontoe-tjänst via Bibliotek Sydost (bibliotekskort krävs)
NamnE-tjänstBlankett
Lotteritillstånd - ansökane-tjänst med e-idblankett (pdf)
Lotteritillstånd- redovisning av lotteriblankett (pdf)
Ansökan om registrering av föreninge-tjänst via FRI
Ansökan om utmärkelse för förenings- ungdomsledareblankett (pdf)
Ansökan om tider i sporthallar och gymnastiksalarboka via FRIblankett (pdf)
Anmälan om ändring i förening och styrelsee-tjänst via FRIblankett (pdf)
Föreningsbidrag – ansökan för pensionärs- och handikappsorganisationerBlankett (pdf)
Föreningsbidrag – ansökan för ungdomsorganisationerBlankett (pdf)
Lokalt aktivitetstöd – ansökan för idrottsföreningarBlankett (Excel)
Lokalt aktivitetsstöd – ansökan för övriga föreningarBlankett (Excel)
Lokalt aktivitetsstöd – närvarokort för idrottsföreningar 2019Blankett (Excel)
Lokalt aktivitetsstöd – närvarokort för övriga föreningar 2019Blankett (Excel)
Lokalt aktivitetsstöd – underlag för ansökan om statligt stöd till RFBlankett (pdf)
Ansökan om bidrag till försköning i byarna (för Byalag)Blankett (pdf)
Ansökan om föreningsstöd för integratione-tjänst utan e-id
Redovisning av integrationsstöde-tjänst utan e-id
Ansökan om bidrag till somarlovsaktiviteterBlankett (pdf)