Tjänster och blanketter för bygga, bo och miljö

Lyssna

Dataskyddsförordningen

Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). 

 

Välj område för tjänster, blanketter och foldrar:

Offentlighetsprincipen

Tänk på dina inlämnade uppgifter är en allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen om inte sekretess enligt sekretesslagen gäller

NamnE-tjänstBlankett
Synpunkter och klagomåle-tjänst utan inloggning
Felanmälane-tjänst utan inloggning
Fiberanslutning - intresseanmälane-tjänst med e-id
Fiberanslutning - teckna avtale-tjänst med e-id
NamnE-tjänstBlankett
Anmälan utebliven tömninge-tjänst via Ökrab
Beställning av slamtömninge-tjänst via Ökrab
Beställning/ändring av sopabonnemange-tjänst via Ökrab
Beställning/ändring av grönavfallsabonnemange-tjänst via Ökrab
Beställning hämtning av vitvarore-tjänst via Ökrab
Meddela adressändring (räkningsadress)e-tjänst via Ökrab
Anmälan fastighetsförsäljninge-tjänst via Ökrab
NamnE-tjänstBlankett
Ansökan om bygg-, mark- och rivningslovblanket (pdf)
Anmälan - installation av eldstad och rökkanal e-tjänst med e-id
Ansökan om förhandsbeskedblankett (pdf)
Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärdblankett (pdf)
Min fastighet - information om dina egna fastigheter och tomträttere-tjänst med e-id, via Lantmäteriet
Kontrollplan enkla ärenden blankett (pdf)
Rivningsplan, kontrollplan avseende mängder och typ av avfallblankett (pdf)
Beställning av nybyggnadskartae-tjänst med e-id
InformationsmaterialSom webbsidaI pdf-format
Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälanBoverkets folder
Skiss över bygglovsbefriade ågärderBygglovsbefriat
NamnE-tjänstBlankett
Registrera mätarställning, Ägarbyte, flyttanmälan med meraMitt VA-abonnemangBlankett (pdf)
Ansökan om anslutning, ändring eller tillbyggnadBlankett (pdf)
InformationsmaterialSom webbsidaI pdf-format
Allmänna bestämmelser för användande
av allmänna vatten- och avloppsanläggning
ABVA
Information till fastighetsägareInformationsfolder
Lokalt omhändertagande av dagvattenLOD - folder
Information om Låg tryck avlopp- enhetenLTA-enheten
Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från yrkesmässig verksamhetGränsvärdeslista
NamnE-tjänstBlankett
Ansökan om grävningstillstånde-tjänst utan inloggning
Ansökan om nyttjande av offentlig mark.
Ansökan om tillfällig försäljning/torghandele-tjänst med e-idblankett (pdf)
InformationsmaterialSom webbsidaI pdf-format
Information om siktens betydelse för säkerhetenHäckar och buskageFolder - Ditt ansvar som fastighetsägare
Allmänna bestämmelser för grävning i Tomelilla kommunBestämmelser för grävning
Riktlinjer och råd för uteserveringarRiktlinjer och råd