E-tjänster och blanketter

Här hittar du alla e-tjänster och blanketter som gäller i Tomelilla kommun. E-tjänsterna innebär att din ansökan eller din anmälan skickas in direkt till våra system eller till rätt handläggare. Blanketterna får du ladda ner, fylla i, skriva ut och skicka in.

Dataskydds­förordningen

Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med dataskydds­förordningen (GDPR).

Offentlighets­principen

Tänk på dina inlämnade uppgifter är en allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighets­principen om inte sekretess enligt sekretesslagen gäller.

Senast uppdaterad: 2020-02-25