Beställning av kartunderlag

Vid nybyggnation måste alltid en nybyggnadskarta med inläggning (sökanden ansvarar för att den nya byggnaden ritas in på nybyggnadskartan) bifogas vid ansökan om bygglov.

Ansökan via e-tjänst

Logga in med e-legitimation från

  • BankId 
    (Danske Bank i Sverige, Handelsbanken, Ikano Bank, Länsförsäkringar Bank, SEB, Skandiabanken, Sparbanken Öresund, Sparbanken Syd, Swedbank)
  • Telia
    (ICA Banken, Posten, SEB, Skatteverket)
  • Mobilt BankId