SFI/Svenska för invandrare

Svenska för invandrare har som mål att ge flyktingar och invandrare grundläggande kunskaper i svenska, samt kunskaper om det svenska samhället. SFI-undervisningen i Tomelilla kommun bedrivs genom Österlens folkhögskola och Forum Ystad.

Utbildningen i SFI består av tre olika studievägar med vardera två olika kurser. Studievägarna riktar sig till studerande med olika förutsättningar, utbildningsbakgrund och studiemål.

I SFI-kursen ingår förutom svenska även datorkunskap. Betyg ges efter avslutad kurs och betygsgraderna är A-E. Studierna kan kombineras med kurser på grundläggande och gymnasial nivå.

Antagning till SFI-kurserna sker kontinuerligt i mån av plats.

Vem får delta i SFI?

Man har rätt att studera i SFI när man:

  • är vuxen (från och med 1 juli det år man fyller 16)
  • inte har grundkunskaper i svenska
  • är folkbokförd i en kommun.

Vem ansvarar för SFI?

Varje kommun har ansvar för att de individer som har rätt till SFI och bor i kommunen erbjuds utbildning. Undervisning ska finnas att tillgå för individen så snart som möjligt efter att rätten till SFI har inträtt. Om det inte finns särskilda skäl, ska undervisningen ha påbörjats inom tre månader. Det är kommunen som ansvarar för utbildningens kvalitet.