Om det blir ett långvarigt strömavbrott eller någon annan allvarlig störning i samhället måste du själv ha en hemberedskap. Det betyder att du behöver kunna tillgodose grundläggande behov som vatten, mat och värme när samhällets service och tjänster inte fungerar som vanligt.

Du behöver också kunna kommunicera med andra och få information från media och myndigheter vid en kris.

Med rätt förberedelser kan du klara en besvärlig situation bättre, oavsett vad som har hänt. Det finns även mycket du kan göra för att öka din egen säkerhet i vardagen. Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, har samlat information om hur du ökar din säkerhet och beredskap på webbplatsen Din säkerhet.

Skyddsrum

I Sverige finns många tusen skyddsrum som ska kunna ge människor just skydd vid krig. Som en beredskap, kan du med hjälp av skyddsrumskartan ta reda på var ditt närmaste skyddsrum finns där du bor och där du befinner dig dagtid.