Österlenhem AB är det kommunala bostadsbolaget i Tomelilla där kommunen står som ensam ägare. Vi äger och förvaltar runt 650 hyreslägenheter fördelat på Tomelilla tätort, Brösarp, Smedstorp och Lunnarp. Utöver detta äger och förvaltar vi även en del omsorgsfastigheter, samt sköter förvaltningen och administrationen för TIAB.

Vi har satsat mycket på upprustning och underhåll under de senaste åren. Det gäller såväl bostadshusen som utemiljöerna. Vi lyssnar på våra hyresgäster och har ett gott samarbete med den lokala hyresgästföreningen.

Självfallet följer vi lagen om offentlig upphandling vilket innebär att vi inte kan välja entreprenör eller leverantör som vi vill.

Ledning

Pia Brink, VD, 0417-182 10

Styrelse

Styrelsen för Österlenhem består av tio politiskt tillsatta styrelsemedlemmar.
Ordförande är Magnus Nilsson (C).