Nyhet

Lyssna

Österlenhem går med i Allmännyttans klimatinitiativ

Österlenhem AB beslutade runt årsskiftet att gå med i Allmännyttans klimatinitiativ, ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser. Målet i initiativet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria år 2030 och att energianvändningen minskar med 30 procent.

Det är Allmännyttans branschorganisation SABO som har lanserat Allmännyttans klimatinitiativ, som uppmuntrar de allmännyttiga bostadsföretagen i Sverige att bidra konkret till klimatomställningen. Före årsskiftet hade 73 bostadsföretag med över 300 000 lägenheter i hela landet anslutit sig och fler tillkommer hela tiden.

Klimatinitiativet har två övergripande mål:

-En fossilfri allmännytta senast år 2030.

-30 procents lägre energianvändning till 2030 (räknat från 2007).

Världen står inför stora klimatutmaningar. Allmännyttan kan i kraft av både sin storlek och sin förmåga att samverka bidra till att minska utsläppen av växthusgaser och Österlenhem har beslutat sig för att vara en del av denna kraft.