Nyhet

Lyssna

Hyror 2019 klara

Österlenhem begärde att få höja hyrorna med 3% från 1 april. Efter förhandlingar enades bolaget med hyresgästföreningen om en höjning om 1,8 %. Samma som de privata fastighetsägarna fått i Tomelilla.

-Precis som ifjol grundade sig vårt yrkande i de kostnadsökningar bolaget har för vatten, el, fjärrvärme, fastighetsskatt, snöröjning, löner m.m. Av de 1,8 % vi landade på kommer 0,2 % att gå för att täcka ökade försäkringskostnader, 0,42 % täcker kostnadsökningar för vatten och 0,6 % täcker kostnadsökningar för uppvärmning och el. Resterande 0,58 ska täcka ökade kostnader för fastighetsskatt, löner, drivmedel, grönyteskötsel, snöröjning, hantverkskostnader osv. Som ni förstår är detta inte möjligt. Vi kommer alltid att vilja hålla en hög underhålls- och servicenivå men ambitionen kommer att få stå tillbaka för verkligheten.

För en genomsnittlig trea med varmhyra på 75 kvm innebär det en ökning av månadshyran med 106 kr.

VD Pia Brink