Nyhet

Lyssna

Hyrorna 2018 klara

Vårt yrkande grundade sig i de kostnadsökningar bolaget har för vatten, el, fjärrvärme, fastighetsskatt, hantverkskostnader, snöröjning, grönyteskötsel, löner m.m. Att kunna täcka de ökande kostnaderna bolaget har var det vi eftersträvade säger Pia Brink. Kostnadstäckning krävs för att vi ska kunna fortsätta underhålla och utvecklas.

För en genomsnittlig trea med varmhyra på 75 kvm innebär det en ökning av månadshyran med 73 kronor.

Österlenhem begärde den 1 december en förhandling om nya hyror från 1 april 2018. Bolaget yrkade på en hyresjustering med 2,7% för att täcka sina ökande kostnader. Förhandlingen slutade med en ökning om 1,2 % från 1 april 2018.