Nyhet

Lyssna

Österlenhem förser alla sina fastigheter med fiber

Vi är oerhört glada över att kunna erbjuda våra hyresgäster tillgång till fibernät med alla möjligheter det ger den enskilde i form av utbud och tjänster. Bredbandskapacitet har blivit en allt mer prioriterad fråga bland många av våra hyresgäster.

Österlenhem har efter avslutad upphandling tecknat avtal med Teleservice Bredband om att bygga fibernät för TV, bredband och telefoni för våra hyresgäster i samtliga orter där vi har fastigheter. Utbyggnaden är en del i vårt arbete med att kontinuerligt utveckla boendemiljön. Satsningen innebär att alla fastigheter kommer att ha ett modernt och framtidssäkert nät för uppkoppling av tjänster. Indragningen omfatta alla Österlenhems 601 lägenheter och ska vara färdigställt senast 1 november 2018.

Startmöte kommer att hållas framöver och i vilken ordning fastigheterna kommer att få inkoppling av fiber får vi reda på då. När en fastighet är inkopplad kommer hyresgästerna att erbjudas ett antal olika tjänster för TV, bredband och telefoni. För att kunna genomföra satsning på fiber tillkommer en kostnad om 45 kr/månad på hyran. Ett mycket förmånligt pris för fiber som är förhandlat med hyresgästföreningen och tillkommer först när inkoppling i en fastighet är klar.

Mer information se fil nedan.