Hyresgäst

Det trygga boendet

Österlenhem har satsat mycket på upprustning och underhåll under de senaste åren. Det gäller såväl bostadshusen som utemiljöerna. Vi lyssnar på våra hyresgäster och har ett gott samarbete med den lokala hyresgästföreningen.

Österlenhem måste självfallet följa lagen om offentlig upphandling vilket innebär att vi inte kan välja entreprenör eller leverantör som vi vill.

Tryggare boende och trivsam boendemiljö

Utöver regler och paragrafer i gällande hyreslag, jordabalken 12 kap, finns trivselregler för boende i Österlenhems fastigheter. Att inte följa reglerna kan leda till uppsägning av hyreskontrakt. 

Du ska kunna koppla av och få lugn och ro i din lägenhet.                                           

Det innebär att lägenheten är en bostad och får inte användas som verksamhetslokal eller festlokal. Tänk på ljudnivån. Din granne har samma rättigheter som du.

Du är skyldig att hålla ordning efter dig

Alla (hyreslägenhetens innehavare, dennes familj, eventuella inneboende samt gäster) skall vara aktsamma om och väl vårda såväl lägenheten som fastigheten med tillhörande markområden. Lägenheter och allmänna utrymmen får ej användas för annat ändamål än vad de är avsedda för.

Den gemensamma tvättstugan är till för hyresgästerna och deras tvätt. Garage och parkeringsplatser är till för biluppställning och cykelförråd och cykelställ för tvåhjuliga fordon. Det är inte tillåtet att ställa upp husvagnar på gemensamhetsytor såsom parkeringsplatser och gräsmattor. Det är heller inte tillåtet att reparera eller tvätta fordon på dessa ytor.

Du har rätt till trygg och snabb hjälp om en olycka skulle drabba dig eller din familj

Trapphus, entreéer, våningsplan osv. är utrymningsvägar och skall hållas fria från cyklar, barnvagnar, rullatorer och andra personliga ägodelar så att ambulans och brandkår kan komma fram. Det kan rädda liv!

Du har rätt till en god boendemiljö

Tänk på att vårda din lägenhet väl och att snabbt anmäla uppkomna skador till felanmälan. Att hålla kostnaderna nere gynnar hyresgästerna.

Du ska kunna vistas och umgås på din balkong

Att piska mattor eller skaka kläder äventyrar dina grannars trevnad. Blomlådor ska placeras på insidan av balkongräcket för att undvika olyckor. Om du vill grilla använd en elgrill.

Du har rätt till en trevlig utemiljö

Att vara rädd om utemiljön gör den mer attraktiv och inbjudande. Att inte skräpa ner är ett enkelt sätt att öka allas trivsel.

 

Vi hoppas att du ska trivas hos oss och önskar dig välkommen hem!