Felanmälan gör du enklast på ovanstående länk som heter Gör din felanmälan här!
Du finner ditt kontraktsnummer på hyresavin, sju siffror, xxx-xxxx, t.ex. 801-8001.
Om en fastighetsskötare behöver ringa dig så ringer de från 0417-184 20.

För akuta åtgärder (fara för person eller fastighet, t.ex. vattenläckor) eller störningsjour, ring 0417-788 43, Lövestad Larmcentral.

Skadedjur

Problem med myror eller andra skadedjur? Ring Anticimex på tel: 075-24 51 000 (ange Protector)

Gå gärna in på Anticimex hemsida för att identifiera skadedjuren och läsa mer om vad du själv kan göra. Länk: Anticimex

Kabel-tv och bredband

Kontakta Teleservice på tel: 0416-58 50 50. (Fel på egen utrustning betalas av hyresgästen.)

Problem med hissen

Vid problem med hissen kontaktar du hissleverantören direkt. Aktuellt nummer finner du i anslutning till hissen.