Covid-19

Vi fortsätter att arbeta utifrån rådande riktlinjer gällande pandemin. Kontoret hålls stängt för besök. Du är välkommen att boka besökstid om ärendet inte kan lösas på annat sätt tex via telefon eller mejl men besök ska i största möjligaste mån undvikas. Ring oss mellan 08.00 - 12.00 måndag - torsdag.

Hyresgäster som ska flytta till eller ifrån oss kommer överens med uthyraren vad som gäller vid slutbesiktning och nycklar. Alla in- och utflyttningar kommer att ske som planerat enligt våra rutiner så att vi alla ska känna sig trygga.

Vi tar emot felanmälan som vanligt. Vi kommer att fråga om du är frisk, kontrollera att ditt telefonnummer stämmer på "Min sida" (länk till inloggning längre ner). Det är viktigt för oss alla att hålla avstånd, så när vi ska utföra arbete i din lägenhet är vi tacksamma om ni kan vara i ett annat rum eller utanför lägenheten. Följs inte dessa restriktioner kommer fastighetsskötaren inte kunna utföra sitt jobb.  Allt för er och för vår säkerhet.

Välkommen att kontakta oss på mail: info@remove-this.osterlenhem.remove-this.se eller gör din felanmälan här: Felanmälan eller ring på telefon 0417 - 184 20 måndag - torsdag 08.00 - 12.00.