Uteplatser, trädgårdar, täppor och balkonger

Som hyresgäst har du, i enlighet med hyreskontraktet skyldighet att sköta din uteplats/ trädgård/täppa/balkong på ett varsamt sätt så att det inte upplevs som misskötsel av omgivningen. Uteplatsen/trädgården/täppan/balkongen skall ge ett välvårdat och prydligt intryck året om.

Uteplatsen/trädgården/täppan/balkongen får inte användas som förvaringsutrymme för kartonger, gamla möbler, bildäck eller annat. Detta då det kan innebära brandfara, fukt och mögelproblem samt att det även stör den allmänna trivseln.

Vid misskötsel kommer Österlenhem att anlita en entreprenör som åtgärdar bristen om inte åtgärd vidtas efter påpekande. Kostnaden för åtgärd får du som hyresgäst stå för.

Använd inte kemiska bekämpningsmedel då de påverkar både miljön och din hälsa negativt.

Lösa barnpooler får ha max 20 cm djupt vatten och endast fyllas med kallvatten. Skydd mot olycksfall krävs. Inga andra pooler/spa pooler är tillåtna då vatten för detta inte ingår i hyran.

Att vattna gräsmattan är inte tillåtit, vattning får endast göras av blommor som du har i krukor.

Kol-, och gasolgrill får endast användas i markplan. Grillen får inte placeras nära fastigheten då den utgör brandfara, eller besvärar grannarna. För balkong gäller endast el grill.

När du flyttar från lägenheten besiktigar vi även uteplatsen/trädgården/täppan/balkongen. Har du gjort förändringar kan du bli tvungen att återställa den innan nästa hyresgäst flyttar in. Om du inte själv återställer kommer vi att återställa och du debiteras kostnaden för detta.

Om det finns en häck runt din uteplats/trädgård får den inte tas bort eller avvika i höjd från övriga häckar på området. Höjden på häcken bestäms av Österlenhem.

Du får inte lägga upp jord mot plank eller husfasader. Lämna ca 30 cm med väldränerat material närmast väggen eftersom jorden suger upp fukt som i sin tur kan skada väggar och virke.

Vi värnar om våra fastigheter så att de ska må bra och se bra ut. Parabolantenner eller övriga anordningar som fästes på balkongräcken eller husfasad medför ofta skador på fastigheten. Av denna anledning är det inte tillåtet att montera någonting på husets fasad eller balkongräcke. Parabolantenner får endast placeras innanför balkongräcket och får inte sticka ut utanför balkongen. får inte fästas på balkongräcke eller husfasad. Inga anordningar får sticka ut över kanten på balkongen.

Studsmattor m.m. ska hållas innanför egna täppan.

Inget trädgårdsavfall får läggas i miljö-hus eller soptunnor. Som hyresgäst ansvarar du för att transportera avfallet till kommunens anläggning.

Byggstopp gäller för all uppsättning av exempelvis staket, trallgolv, mellanväggar osv. Observera att inga elinstallationer är tillåtna. Du får inte heller fästa, skruva, borra eller göra annan åverkan i fasad, skiljevägg, plank/staket, förråd m.m. Kontakta alltid Österlenhem i ovanstående frågor.

Österlenhems standard för uteplats är en yta med betongplattor i direkt anslutning till lägenheten. Utöver det kan det finnas en trädgård/täppa som kan bestå av gräs, perenner och/eller låga marktäckande buskar samt träd. Dessa är ofta inramade med häckar eller buskar.