Huset och gården

För allas trevnad och säkerhet är det inte tillåtet med bilkörning på innergårdarna och över våra gräsmattor.  På de områden där vi har en bom kan du använda din lägenhetsnyckel om du behöver köra närmare din lägenhet.

Våra allmänna parkeringsplatser är till för dig som boende samt dina besökare. Parkering skall ske på anvisad plats och det är inte tillåtet att använda våra parkeringar som uppställningsplats eller långtidsparkering för exempelvis husvagnar, släpvagnar avställda bilar eller bilar som ska renoveras.

Vissa ämnen är så brandfarliga att det finns särskilda bestämmelser för hur de får hanteras och förvaras. Ämnena kallas brandfarliga varor och exempel på sådana är gasol, acetylen, T-Röd, bensin, aceton, förtunning, koncentrerad spolarvätska, tändvätska, diesel och eldningsolja. Även de flesta sprayburkar hör också hit. Hur hantering och förvaring av brandfarliga varor ska ske, styrs av föreskrifter från MSB och tidigare Sprängämnesinspektionen. Här följer en sammanfattning av vad som gäller när du bor hos oss.

I förrådet, garaget och på balkongen får ingen förvaring av brandfarliga varor ske. I lägenheten kan du få förvara en mindre mängd brandfarliga varor för hushållsbruk.  

Att mata djur kan kännas som en god gärning, dock lockar det lätt till sig skadedjur med sanitära olägenheter i fastigheten som följd. Vi måste därför be er att inte kasta ut matrester, bröd, fågelfrön m.m.

I de fall det finns ett förråd till lägenheten är det du som hyresgäst som ansvarar för förrådet. Förrådet har samma nummer som det interna lägenhetsnumret och ska låsas med eget hänglås.

Syftet med att hyra ett garage är att på ett bekvämt sätt kunna parkera ditt motorfordon. Det är inte tillåtet att utföra reparationer eller verkstadsarbeten i eller i anslutning till garaget. Givetvis är det tillåtet att utföra enklare uppgifter som exempelvis kontroll av oljenivå eller påfyllning av spolarvätska.

Förutom fordonet får du endast förvara en uppsättning av extrahjul, exempelvis sommar- eller vinterdäck. Utöver detta kan en mindre verktygslåda eller tvätt hink godtas. Det är inte tillåtet att använda garaget till förråd.

Du som garagekund kan bli ersättningsskyldig till alla som berörts, ifall en brand uppstår och den tekniska utredningen bedömer att branden har uppkommit eller blivit större på grund av att du förvarat andra saker än det som tillåts enligt texten ovan.

Det låter att leva, det vet vi. Barnen leker, man städar, tvättar eller spelar musik.  Vi vet också att alla har rätt att sova på natten och leva utan störningar i boendemiljön. Vissa ljud får man helt enkelt acceptera, men visa hänsyn och omtanke, tänk på ljudvolymen och ta hand om dina husdjur är några saker du kan tänka på som hyresgäst och granne. En god dialog med dina grannar kan lösa många missförstånd.

En hyresgäst som stör sina grannar och inte upphör med detta efter tillsägelse eller skriftlig rättelseanmaning riskerar att bli uppsagd från sin lägenhet. Tänk på att du som hyresgäst även är ansvarig för övriga familjemedlemmar och besökare.

Ett husdjur kan vara till stor glädje för dess ägare men tyvärr också till stor olägenhet för omkringboende. Alla uppskattar inte djur och en del är till och med rädda för dem. Hundar skall alltid hållas kopplade i bostadsområden och som hundägare är du skyldig att plocka upp efter ditt djur samt se till att den inte stör grannarna när den är ensam hemma.

Era uteplatser och våra gemensamma ytor är inte rastplatser för era husdjur. Rastning av husdjur ska ske utanför bostadsområdet. Pga av allergier får inte husdjuren följa med till tvättstugan, förråden eller andra gemensamma utrymmen.

Husdjur utan tillsyn kan ställa till med stora skador i lägenheten. Har man akvarium finns det risk för läckage och det är du som hyresgäst som bär hela ansvaret. Se till att ditt husdjur trivs och att du är rätt försäkrad om olyckan är framme.

Tänk på att du måste söka tillstånd hos berörd enhet för att ha spindlar, ormar och andra reptiler. Det kan även krävas tillstånd för att hålla andra djur. Du är själv ansvarig att kontrollera och följa gällande bestämmelser rörande djur.

På grund av brandrisken får mopeder och motorcyklar inte stå parkerade i förråd, cykelrum, trapphus m.m. Det är inte heller tillåtet att parkera dem på grönytor, på gården, på din uteplats eller utmed husfasaderna. Önskar du hyra garage till din moped eller motorcykel är du välkommen att göra en intresseanmälan om det finns ett ledigt garage, se mer under våra lediga objekt.

Efter beslut av riksdagen är det från och med 2 juli 2019 förbjudet att röka på lekplatser och vid entréer till lokaler dit allmänheten har tillträde. Vi på Österlenhem hoppas att vi alla kan hjälpas åt att se till att reglerna efterlevs. Rökning är givetvis förbjudet i trapphus, tvättstuga, förråd, cykelrum, miljöhus och andra gemensamma utrymmen.

Vi ansvarar för snöröjning av allmänna gångar, parkeringar och infartsvägar. Hyr du boende med egen entré är du själv ansvarig för snöröjningen vid entrén och fram till gångbanan. Hyr du en parkeringsplats ansvarar du för snöröjning av platsen och hyr du en garageplats ansvarar du för att snöröja sista biten in mot porten.

Miljön är en viktig fråga för oss och vi arbetar ständigt med vårt miljötänkande. I de flesta av våra fastigheter finns miljörum där du som hyresgäst kan sortera dina sopor enligt anvisningarna. Det är inte tillåtet att förvara sopor i trapphus och loftgångar.

Som hyresgäst är du själv ansvarig för att frakta bort dina grovsopor till en återvinningscentral. Sopor som återfinns i trapphus, loftgångar eller övriga gemensamma utrymmen kommer att debiteras ansvarig hyresgäst.

 

Säkerheten i fastigheten är mycket viktig för oss. Var noggrann med att hålla alla dörrar stängda så att inte obehöriga kommer in i fastigheten.

Här ska det vara rent, snyggt och välkomnande för alla. Trapphus, loftgångar och källargångar ska vara fria från prylar av brandskydds- och olycksfallsskäl då de är utrymningsvägar samt ambulansens och brandkårens väg till dig. Prylar innefattar exempelvis sopor, tidningar, kartonger, cyklar, krukor, möbler, rullatorer och barnvagnar. Dörrmattan ska alltid ligga inne i lägenheten.

Tvättstugan delar du med dina grannar och visst är det väl skönt att mötas av en ren och fräsch tvättstuga när du kommer till ditt tvättpass. Lämna alltid tvättstugan i det skick du önskar finna den. Var vänlig och lämna kvar befintlig städ- och rengöringsutrustning i tvättstugan. Om det inte är bra städat i tvättstugan uppskattar vi om du mailar oss.

Ett sätt att komma tillrätta med störningen är att själv ringa på hos grannen och prata med dem. Det kan vara så enkelt att han eller hon inte är medveten om att du blir störd. Om du försökt med det och störningen ändå fortsätter, då kan du vända dig till oss. Det gör du enklast genom att skriva ner när, vad och vem som har orsakat störningen och maila det in till oss. 

Är störningen allvarlig och inträffar utanför kontorstid ringer du Störningsjouren, se under Kontakta oss. De kommer då ut till platsen för att informera sig om vad störningen beror på och talar med hyresgästen som orsakar störningen. Efter varje besök skriver Störningsjouren en rapport till oss.

Konstateras störningen kontaktar vi eller skickar en rättelseanmaning till hyresgästen. Efter en andra upprepad och konstaterad störning debiteras hyresgästen för Störningsjourens utryckning. Upprepade störningar kan leda till att man förlorar sin lägenhet, men räknas störningen som särskilt allvarlig sägs man upp utan att en tillsägelse eller skriftlig rättelseanmaning görs.

Vid problem med hissen kontaktar du hissleverantören som åtgärdar problemet. Telefonnummer till hissleverantör står i anslutning till hissen.