Flytta ut

För att få rätt folkbokföringsadress är det viktigt att du gör en flyttanmälan till Skatteverket i samband med din flytt. Det går bra att göra din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten.

Vi anmäler att du ska flytta till nätägaren då du är skyldig att hålla abonnemang i kraft under hela hyrestiden.

Har du badkar i lägenheten ber vi dig att kontakta oss i god tid innan slutstädningen i fall vi kommer att plocka ut badkaret.

I uppsägningsbekräftelsen som du har fått hemskickad har vi bokat in en tid för lägenhetsvisning/förbesiktning och en tid för slutbesiktning, (om vi inte har kommit överens om annat).

Förbesiktningen gör vi för att du ska ha möjlighet att fråga oss och få goda råd inför utflyttningen samt för att vi ska veta lägenhetens status. Besiktningsmannen går igenom lägenheten för att se efter skador och onormalt slitage, kostnaden för onormalt slitage bekostas eller åtgärdas av hyresgästen.

Slutbesiktningen görs när lägenheten är tömd och städad.  Allt som hör till lägenheten ska finnas på plats vid besiktningen, till exempel dörrar och hatthylla. Väggfasta skåp, vitvaror med mera som du själv installerat eller tagit över från tidigare hyresgäst ska tas bort. Det gäller även om du installerat en diskmaskin själv, då ska du återställa köksskåpet och se till att vattenförsörjningen är ordentligt stoppad. Skulle slutstädningen vara bristfälligt utförd debiteras du en städavgift. Nedan finner du vår Checklista vid städbesiktning.

Vid bomkörning eller vid brister som kräver en efterbesiktning debiteras en kostnad om 500 kronor.

Behöver du en boendereferens från oss så hjälper vi givetvis till med detta. Kontakta oss på telefon eller mail så ordnar vi med en skriftlig referens som du kan lämna vidare till annan hyresvärd,se våra kontaktuppgifter under Kontakta oss.

Nycklarna lämnas i samband med slutbesiktningen om inte annat är överenskommet. Nycklar till garage lämnas i vårt brevinkast senast kl. 12.00 första vardagen efter att hyreskontraktet har gått ut.

Uppsägningstiden är alltid tre kalendermånader. Uppsägning behöver därför ske senast vid det månadsskifte som infallet tre månader före önskad avflyttning. Om du exempelvis vill flytta den 1 oktober måste uppsägningen vara hos oss senast den 30 juni. Du kan använda dig av ditt hyreskontrakt eller vår blankett Uppsägningsblankett, se nedan. Du får alltid en uppsägningsbekräftelse skickad till lägenheten där vi har bokat en tid för förbesiktning, visning samt slutbesiktning om inte annat har överenskommits.

Har en anhörig avlidit behöver samtliga dödsbodelägare skriva under en uppsägning som lämnas/skickas in till oss tillsammans med dödsfallsintyget från Skatteverket. Använd gärna vår blankett nedan, Uppsägningsblankett för dödsbo. Säger dödsboet upp hyreskontraktet inom en månad från dödsfallet gäller en kalendermånads uppsägning annars är det tre kalendermånader som gäller. En uppsägningsbekräftelse skickas till angiven kontaktperson och i den har vi bokat en tid för förbesiktning, visning samt slutbesiktning om inte annat har överenskommits.

Står ni två på kontraktet men den ena vill säga upp sin del av kontraktet kan ni använda er av blanketten Uppsägningsblankett - ansökan om övertag, se nedan. Vi kommer då att pröva om den kvarboende kan överta kontraktet. Godkänns inte ansökan om övertag av hyreskontrakt räknas den som en uppsägning av hyreskontraktet i sin helhet. Krav på ekonomi- och boendereferenser ska uppfyllas. Görs ej detta räknas hyreskontraktet som uppsagt med en uppsägningstid om tre hela kalendermånader efter inkommen ansökan. Vid övertag av hyreskontraktet görs en besiktning av lägenheten för att fastställa lägenhetens skick..