Boskola

Det finns vissa saker som ligger på dig att fixa i och kring din lägenhet, sådant som du behöver kunna. En del är självklart, saker du redan har kunskap om och som du redan gör, men för att underlätta för dig visar vi här hur man gör när man till exempel ska rensa vattenlåset. Nedan finner du 10 snabba lektioner, i korta filmer, som visar hur du sköter saker där du bor. Du finner följande filmer:

Bra luft och värme
Brandsäkra dig
Din säkerhetsdörr
Enkla eljobb
Kökets vitvaror
Rensa vattenlåset
Sortera matresten
Stopp i diskhon
Städa golvbrunnen
Vanligt tvättvett

Filmerna är textade på svenska, engelska, arabiska och somaliska. Byt språk genom att klicka på kugghjulet, pratbubblan eller de 3 prickarna i Youtube.

Samtliga våra brandvarnare har ett fast batteri med en livslängd om 10 år. Glöm inte bort att dammsuga brandvarnare med jämna mellanrum för att inte dammpartiklar ska störa brandvarnaren så att den börjar pipa utan anledning. Det finns även en brandfilt i varje lägenhet.

På en del av våra dörrar kan man sätta låset i serviceläge och där har vi ingen huvudnyckel. Den funktionen är till för att när du har felanmält eller om vi önskar tillträde till din lägenhet, men du inte kan vara hemma, kan du ställa låset i serviceläge när du går hemifrån. Det gör att vår nyckel kan öppna din lägenhetsdörr. För att sätta låset i serviceläge låser du lägenhetsdörren som vanligt, men istället för att ta ut nyckeln klockan tolv tar du ut den vid det ingraverade S:et. Brukar vanligtvis vara ca fem i tolv.

Även om det inte ser ut som om en porslingssäkring har gått kan det vara bra att ta ut säkringen och känna på "ögat" om det sitter löst då den inte alltid lossnar när säkringen går. En del lägenheter är utrustade med jordfelsbrytare även fast det sitter en el-central av äldre modell med porslinssäkringar i lägenheten. Gruppschemat över säkringarna finns vanligtvis i anslutning till säkringsskåpet, men ibland kan det sitta monterat i exempelvis städskrubben e.d.

För sortering av batterier, el-avfall, lampor och grovsopor får vi hänvisa till Sysavs återvinningsstationer.

Om du har badkar är det bra om du inte glömmer att rengöra själva röret mellan badkaret och golvbrunnen.

Flera av våra tvättmaskiner har självdosering av tvättmedel och sköljmedel. Tvättmedlet och sköljmedlet är testat och godkänt av Svenska allergiförbundet.

Söka bostad

För att stå kvar som sökande behöver du uppdatera din registrering en gång var sjätte månad (inom 185 dagar) annars tas du bort som sökande. Du uppdaterar din registrering genom att logga in på bostadskön/min sida. Du loggar in med ditt personnummer och din personliga PIN-kod (Inte BankID).

När du loggar in, passa gärna på att uppdatera dina uppgifter. 

De som har gått vidare till lägenhetsvisning får i regel ett mail inom ett par arbetsdagar från att annonsen har tagits ner. De som tackar ja till lägenheten och blir erbjuden lägenheten i första hand brukar få besked inom en arbetsvecka.

Meddelande om att man inte har fått lägenheten går ut till samtliga som har sökt lägenheten så snart vi har ett signerat kontrakt med en ny hyresgäst.

För att söka lägenhet behöver du vara registrerad i vår bostadskö. Länken dit hittar du här nedan och på startsidan. När du är registrerad kan du göra intresseanmälningar på lediga objekt. Du kan göra tre intresseanmälningar åt gången. Dina aktuella intresseanmälningar kan du se under "min sida" när du är inloggad. När vi har tecknat kontrakt på en lägenhet som du har sökt släpper spärren och du kan söka en ny lägenhet. Tänk på att de uppgifter du anger i din profil är de uppgifter vi ser när du söker lägenhet och som vi baserar urvalet på.

Behöver du hjälp med att registrera dig kan du kontakta oss för att boka tid vid vår kunddator så kan vi hjälpa dig på plats. Har du inte möjlighet att göra intresseanmälan på egen hand kan du kontakta oss under vår telefontid. Du behöver kunna uppge din pin-kod för att legitimera dig och få hjälp.

Innan vi skickar en visningsinbjudan gör vi en kreditupplysning. Om kreditupplysningen inte visar på tillräcklig inkomst behöver du inkomma med handlingar som styrker att du har en anställning samt uppvisa lönespecifikationer för minst 6 månader tillbaka.

Om du är en av de sökande som kallats på visning får du en inbjudan till den mail du har angivit i din profil. Du har två dagar på dig att tacka ja till visningen. Saknar du mail kontaktar vi dig på det telefonnummer du har angivit, men får vi inte kontakt med dig inom ett par dagar kommer vi att gå vidare till andra intressenter. Det är viktigt att du loggar in på bostadskö/min sida och tackar ja till visningen. Har du inte möjlighet att gå på visningen går det bra att tacka ja osedd eller skicka någon vän i ditt ställe.

Vi kan inte svara på vilken plats i kön du har. För varje lägenhet som annonseras på vår hemsida får vi en lista, sorterad på antal köpoäng, när lägenheten har tagits ner från annons. Därefter påbörjar vi urvalsprocessen. Då börjar vi med den som har mest köpoäng, kontrollerar att den uppfyller våra kriterier och arbetar oss vidare i listan tills vi har några stycken som går vidare i urvalsprocessen.

Uteplatser, trädgårdar, täppor och balkonger

Som hyresgäst har du, i enlighet med hyreskontraktet skyldighet att sköta din uteplats/ trädgård/täppa/balkong på ett varsamt sätt så att det inte upplevs som misskötsel av omgivningen. Uteplatsen/trädgården/täppan/balkongen skall ge ett välvårdat och prydligt intryck året om.

Uteplatsen/trädgården/täppan/balkongen får inte användas som förvaringsutrymme för kartonger, gamla möbler, bildäck eller annat. Detta då det kan innebära brandfara, fukt och mögelproblem samt att det även stör den allmänna trivseln.

Vid misskötsel kommer Österlenhem att anlita en entreprenör som åtgärdar bristen om inte åtgärd vidtas efter påpekande. Kostnaden för åtgärd får du som hyresgäst stå för.

Använd inte kemiska bekämpningsmedel då de påverkar både miljön och din hälsa negativt.

Lösa barnpooler får ha max 20 cm djupt vatten och endast fyllas med kallvatten. Skydd mot olycksfall krävs. Inga andra pooler/spa pooler är tillåtna då vatten för detta inte ingår i hyran.

Att vattna gräsmattan är inte tillåtit, vattning får endast göras av blommor som du har i krukor.

Kol-, och gasolgrill får endast användas i markplan. Grillen får inte placeras nära fastigheten då den utgör brandfara, eller besvärar grannarna. För balkong gäller endast el grill.

När du flyttar från lägenheten besiktigar vi även uteplatsen/trädgården/täppan/balkongen. Har du gjort förändringar kan du bli tvungen att återställa den innan nästa hyresgäst flyttar in. Om du inte själv återställer kommer vi att återställa och du debiteras kostnaden för detta.

Om det finns en häck runt din uteplats/trädgård får den inte tas bort eller avvika i höjd från övriga häckar på området. Höjden på häcken bestäms av Österlenhem.

Du får inte lägga upp jord mot plank eller husfasader. Lämna ca 30 cm med väldränerat material närmast väggen eftersom jorden suger upp fukt som i sin tur kan skada väggar och virke.

Vi värnar om våra fastigheter så att de ska må bra och se bra ut. Parabolantenner eller övriga anordningar som fästes på balkongräcken eller husfasad medför ofta skador på fastigheten. Av denna anledning är det inte tillåtet att montera någonting på husets fasad eller balkongräcke. Parabolantenner får endast placeras innanför balkongräcket och får inte sticka ut utanför balkongen. får inte fästas på balkongräcke eller husfasad. Inga anordningar får sticka ut över kanten på balkongen.

Studsmattor m.m. ska hållas innanför egna täppan.

Inget trädgårdsavfall får läggas i miljö-hus eller soptunnor. Som hyresgäst ansvarar du för att transportera avfallet till kommunens anläggning.

Byggstopp gäller för all uppsättning av exempelvis staket, trallgolv, mellanväggar osv. Observera att inga elinstallationer är tillåtna. Du får inte heller fästa, skruva, borra eller göra annan åverkan i fasad, skiljevägg, plank/staket, förråd m.m. Kontakta alltid Österlenhem i ovanstående frågor.

Österlenhems standard för uteplats är en yta med betongplattor i direkt anslutning till lägenheten. Utöver det kan det finnas en trädgård/täppa som kan bestå av gräs, perenner och/eller låga marktäckande buskar samt träd. Dessa är ofta inramade med häckar eller buskar.

Huset och gården

För allas trevnad och säkerhet är det inte tillåtet med bilkörning på innergårdarna och över våra gräsmattor.  På de områden där vi har en bom kan du använda din lägenhetsnyckel om du behöver köra närmare din lägenhet.

Våra allmänna parkeringsplatser är till för dig som boende samt dina besökare. Parkering skall ske på anvisad plats och det är inte tillåtet att använda våra parkeringar som uppställningsplats eller långtidsparkering för exempelvis husvagnar, avställda bilar eller bilar som ska renoveras.

Vissa ämnen är så brandfarliga att det finns särskilda bestämmelser för hur de får hanteras och förvaras. Ämnena kallas brandfarliga varor och exempel på sådana är gasol, acetylen, T-Röd, bensin, aceton, förtunning, koncentrerad spolarvätska, tändvätska, diesel och eldningsolja. Även de flesta sprayburkar hör också hit. Hur hantering och förvaring av brandfarliga varor ska ske, styrs av föreskrifter från MSB och tidigare Sprängämnesinspektionen. Här följer en sammanfattning av vad som gäller när du bor hos oss.

I förrådet, garaget och på balkongen får ingen förvaring av brandfarliga varor ske. I lägenheten kan du få förvara en mindre mängd brandfarliga varor för hushållsbruk.  

Att mata djur kan kännas som en god gärning, dock lockar det lätt till sig skadedjur med sanitära olägenheter i fastigheten som följd. Vi måste därför be er att inte kasta ut matrester, bröd, fågelfrön m.m.

I de fall det finns ett förråd till lägenheten är det du som hyresgäst som ansvarar för förrådet. Förrådet har samma nummer som det interna lägenhetsnumret och ska låsas med eget hänglås.

Syftet med att hyra ett garage är att på ett bekvämt sätt kunna parkera ditt motorfordon. Det är inte tillåtet att utföra reparationer eller verkstadsarbeten i eller i anslutning till garaget. Givetvis är det tillåtet att utföra enklare uppgifter som exempelvis kontroll av oljenivå eller påfyllning av spolarvätska.

Förutom fordonet får du endast förvara en uppsättning av extrahjul, exempelvis sommar- eller vinterdäck. Utöver detta kan en mindre verktygslåda eller tvätt hink godtas. Det är inte tillåtet att använda garaget till förråd.

Du som garagekund kan bli ersättningsskyldig till alla som berörts, ifall en brand uppstår och den tekniska utredningen bedömer att branden har uppkommit eller blivit större på grund av att du förvarat andra saker än det som tillåts enligt texten ovan.

Det låter att leva, det vet vi. Barnen leker, man städar, tvättar eller spelar musik.  Vi vet också att alla har rätt att sova på natten och leva utan störningar i boendemiljön. Vissa ljud får man helt enkelt acceptera, men visa hänsyn och omtanke, tänk på ljudvolymen och ta hand om dina husdjur är några saker du kan tänka på som hyresgäst och granne. En god dialog med dina grannar kan lösa många missförstånd.

En hyresgäst som stör sina grannar och inte upphör med detta efter tillsägelse eller skriftlig rättelseanmaning riskerar att bli uppsagd från sin lägenhet. Tänk på att du som hyresgäst även är ansvarig för övriga familjemedlemmar och besökare.

Ett husdjur kan vara till stor glädje för dess ägare men tyvärr också till stor olägenhet för omkringboende. Alla uppskattar inte djur och en del är till och med rädda för dem. Hundar skall alltid hållas kopplade i bostadsområden och som hundägare är du skyldig att plocka upp efter ditt djur samt se till att den inte stör grannarna när den är ensam hemma.

Era uteplatser och våra gemensamma ytor är inte rastplatser för era husdjur. Rastning av husdjur ska ske utanför bostadsområdet. Pga av allergier får inte husdjuren följa med till tvättstugan, förråden eller andra gemensamma utrymmen.

Husdjur utan tillsyn kan ställa till med stora skador i lägenheten. Har man akvarium finns det risk för läckage och det är du som hyresgäst som bär hela ansvaret. Se till att ditt husdjur trivs och att du är rätt försäkrad om olyckan är framme.

Tänk på att du måste söka tillstånd hos berörd enhet för att ha spindlar, ormar och andra reptiler. Det kan även krävas tillstånd för att hålla andra djur. Du är själv ansvarig att kontrollera och följa gällande bestämmelser rörande djur.

På grund av brandrisken får mopeder och motorcyklar inte stå parkerade i förråd, cykelrum, trapphus m.m. Det är inte heller tillåtet att parkera dem på grönytor, på gården, på din uteplats eller utmed husfasaderna. Önskar du hyra garage till din moped eller motorcykel är du välkommen att göra en intresseanmälan om det finns ett ledigt garage, se mer under våra lediga objekt.

Efter beslut av riksdagen är det från och med 2 juli 2019 förbjudet att röka på lekplatser och vid entréer till lokaler dit allmänheten har tillträde. Vi på Österlenhem hoppas att vi alla kan hjälpas åt att se till att reglerna efterlevs. Rökning är givetvis förbjudet i trapphus, tvättstuga, förråd, cykelrum, miljöhus och andra gemensamma utrymmen.

Vi ansvarar för snöröjning av allmänna gångar, parkeringar och infartsvägar. Hyr du boende med egen entré är du själv ansvarig för snöröjningen vid entrén och fram till gångbanan. Hyr du en parkeringsplats ansvarar du för snöröjning av platsen och hyr du en garageplats ansvarar du för att snöröja sista biten in mot porten.

Miljön är en viktig fråga för oss och vi arbetar ständigt med vårt miljötänkande. I de flesta av våra fastigheter finns miljörum där du som hyresgäst kan sortera dina sopor enligt anvisningarna. Det är inte tillåtet att förvara sopor i trapphus och loftgångar.

Som hyresgäst är du själv ansvarig för att frakta bort dina grovsopor till en återvinningscentral. Sopor som återfinns i trapphus, loftgångar eller övriga gemensamma utrymmen kommer att debiteras ansvarig hyresgäst.

 

Säkerheten i fastigheten är mycket viktig för oss. Var noggrann med att hålla alla dörrar stängda så att inte obehöriga kommer in i fastigheten.

Här ska det vara rent, snyggt och välkomnande för alla. Trapphus, loftgångar och källargångar ska vara fria från prylar av brandskydds- och olycksfallsskäl då de är utrymningsvägar samt ambulansens och brandkårens väg till dig. Prylar innefattar exempelvis sopor, tidningar, kartonger, cyklar, krukor, möbler, rullatorer och barnvagnar. Dörrmattan ska alltid ligga inne i lägenheten.

Tvättstugan delar du med dina grannar och visst är det väl skönt att mötas av en ren och fräsch tvättstuga när du kommer till ditt tvättpass. Lämna alltid tvättstugan i det skick du önskar finna den. Var vänlig och lämna kvar befintlig städ- och rengöringsutrustning i tvättstugan. Om det inte är bra städat i tvättstugan uppskattar vi om du mailar oss.

Ett sätt att komma tillrätta med störningen är att själv ringa på hos grannen och prata med dem. Det kan vara så enkelt att han eller hon inte är medveten om att du blir störd. Om du försökt med det och störningen ändå fortsätter, då kan du vända dig till oss. Det gör du enklast genom att skriva ner när, vad och vem som har orsakat störningen och maila det in till oss. 

Är störningen allvarlig och inträffar utanför kontorstid ringer du Störningsjouren, se under Kontakta oss. De kommer då ut till platsen för att informera sig om vad störningen beror på och talar med hyresgästen som orsakar störningen. Efter varje besök skriver Störningsjouren en rapport till oss.

Konstateras störningen kontaktar vi eller skickar en rättelseanmaning till hyresgästen. Efter en andra upprepad och konstaterad störning debiteras hyresgästen för Störningsjourens utryckning. Upprepade störningar kan leda till att man förlorar sin lägenhet, men räknas störningen som särskilt allvarlig sägs man upp utan att en tillsägelse eller skriftlig rättelseanmaning görs.

Vid problem med hissen kontaktar du hissleverantören som åtgärdar problemet. Telefonnummer till hissleverantör står i anslutning till hissen.

Min lägenhet

Lägenheten får ej användas för annat ändamål än vad den är avsedd för och den är avsedd att användas som din permanenta bostad. Den får inte användas som exempelvis verksamhetslokal.

Du kan göra skillnad - Spara på vattnet

Vi hjälper gärna till med att ta ut ditt badkar utan kostnad, och då sätts de inte in igen. 

En brandvarnare är en billig livförsäkring och vi har därför utrustad alla våra lägenheter med en brandvarnare. Våra lägenheter är även utrustade med en brandfilt.

Det är ditt ansvar att kontrollera att de fungerar under boendetiden, så kontrollera den redan när du flyttar in. Regelbunden dammsugning av brandvarnaren minimerar risken för fellarm.

Glödlampor, lysrör, glödlampa till spisfläkt, ugn och kyl samt porslinssäkringar är någonting som du som hyresgäst är ansvarig för att köpa in och byta vid behov.

Tänk på att du alltid bör ha en hemförsäkring, även när du bor i hyresrätt. En hemförsäkring är en bra investering om något skulle hända, till exempel brand- eller vattenskador, skada på din egendom eller stöld.  Har du ingen försäkring kan du bli skyldig att betala ersättning för de kostnader som uppstått i din lägenhet.

Att få hyra ut i andrahand kräver godkännande från oss som hyresvärd. Du behöver fylla i och skicka in nedanstående blankett, Ansökan andrahand. Från det att du skickat in en komplett ansökan till oss får du besked inom 6 veckor.

Den 1 oktober 2019 skärptes Hyreslagen i syfte att få en bättre fungerande hyresbostadsmarknad och tryggare boendevillkor. Här är några viktiga förändringar:

  • Straffen för försäljning och förmedling av hyreskontrakt mot otillåten ersättnings skärps.
  • Det blir brottsligt att köpa ett hyreskontrakt.
  • Lagen skärps för den som hyr ut sin bostad i andrahand utan fastighetsägarens tillstånd.
  • Striktare regler för vad man får ta ut i hyra av någon som hyr i andra hand eller är inneboende. För en lägenhet kan man ta ut hyran plus kostnad för bredband och el et.c. samt ett möbelpåslag på max 15 procent. Den som hyrt ut till överhyra riskerar att bli uppsagd.
  • Den som är inneboende eller hyr i andrahand och betalar för mycket kan vända sig till Hyresnämnden och få tillbaka mellanskillnaden upp till två år tillbaka i tiden.

Det finns kabel-tv och fiber indraget i din lägenhet. I hyran ingår alltid SVT1, SVT2, SVT24, Barnkanalen och Kunskapskanalen, men utbudet kan variera så det ingår fler kanaler än dessa. Bredband tecknar du själv avtal direkt med leverantören. Vill du veta mer om programutbudet, bredbandshastigheter, teckna avtal, anmäla fel m.m. kontaktar du leverantören. Deras kontaktuppgifter finner du på sidan Felanmälan.

Vi försöker hålla en inomhustemperatur omkring 20-21 grader. Innan du felanmäler att det är kallt i lägenheten behöver du kontrollera temperaturen, lägg då en termometer mitt i rummet, ca 60 cm ovan golvet. Visar det sig att temperaturen ligger under 20 grader kan du göra en felanmälan, använd gärna nedanstående länk; Gör din felanmälan här! När elementet har värmt upp rummet till rätt temperatur stängs det av och svalnar ett tag. Det är därför du ibland kan känna att elementen är svala fast det är kallt ute.

När det blir kallt ute vill många gärna stänga friskluftsventilerna, men gör inte det. Friskluftsentilen ska alltid stå minst några millimeter öppen även vintertid. Stänger du friskluftsventilerna hindras luft från att komma in och du får ingen bra rotation på luften. Detta gör att du får ett sämre inomhusklimat samt dålig spridning av värmen från elementen.

 

Du finner ditt kontraktsnummer på din hyresavi eller på ditt hyreskontrakt. Det består av 8-9 siffror, 000-0000-00 där de fyra siffrorna i mitten är vårt interna lägenhetsnummer. Du kan bl.a. behöva dessa uppgifter när du ska göra en felanmälan.

Österlenhem avråder till att röka i lägenheterna då det lätt kan bli nikotinskador. Det är du som hyresgäst som får stå för saneringskostnaderna som orsakats utav rökningen. Tänk också på att grannar och omgivning kan uppleva tobaksrök som störande, så visa hänsyn.

Om du hittar skadedjur i lägenheten är det viktigt att du anmäler detta till det bolag vi har avtal med. Deras kontaktuppgifter finner du i länken till sidan Felanmälan.

Vid inflyttning får du ett antal nycklar/taggar till lägenhet, port, tvättstuga osv. Du är själv ansvarig för att hålla ordning på nycklarna/taggarna. Vid beställning av fler nycklar/taggar ska detta beställas via oss.

Om du tappar bort en nyckel kan det innebära att vi behöver byta en eller flera låscylindrar och du blir debiterad kostnaden för detta. Tappar du bort en tagg blir du debiterad en kostnad för en ny.

Vid utelåsning mellan kl. 07.00-16.00 helgfria vardagar kan vi hjälpa till kostnadsfritt om vi har möjlighet. Övriga tider får låssmed kontaktas. Gäller endast där vi har huvudnyckel.

Min hyra

Autogiro är ett enkelt och smart sätt att betala sina räkningar på. Det är kostnadsfritt och innebär att pengarna för hyran dras automatiskt från ditt konto varje månad. Önskar du autogiro kan du skriva ut ett medgivande  och lämna in till oss. Du finner blanketten nedan. Medgivandet gäller till dess att du säger upp det hos din bank eller tills ditt hyreskontrakt upphör.

E-postfakturor gör att vi kan på ett snabbt, enkelt och billigt sätt kan distribuera hyresavierna. På detta sätt spar vi tillsammans på miljön, tid och pengar som vi istället kan lägga på underhåll av fastigheterna. Om du har en e-postadress ser vi gärna att du meddelar oss detta så vi kan aktivera e-postfakturor. Har du att dina avier går till en anhörig, god man e.d. går det givetvis bra att anmäla dennes e-postadress som mottagare av e-postfakturor.

 

Hyran ska betalas i förskott varje månad. Förfallodagen är alltid den sista vardagen före den månad som hyran avser. Tänk på att göra rätt prioriteringar vid akuta ekonomiska situationer – betala alltid hyran i första hand.

Om du inte betalar hyran i tid får du ett inkassokrav, vilket innebär en extra kostnad för dig. Vid upprepade betalningsförseningar riskerar du att förlora din hyresrätt. Om du inte betalar hyran efter inkassokravet kommer du att delges en uppsägning av ditt hyresavtal och därefter avhysas från din bostad. Ta kontakt med oss snarast om du vet att du inte kommer kunna betala hyran i tid.

Flytta in

För att få rätt folkbokföringsadress är det viktigt att du gör en flyttanmälan till Skatteverket i samband med din flytt. Det går bra att göra din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten.

Du har rätt att tillträda bostaden på den utsatta inflyttningsdagen efter kl. 12.00. Skulle inflyttningsdagen inträffa på en lördag, söndag eller annan allmän helgdag sker inflyttningen nästkommande vardag efter kl. 12.00. Ring eller maila till kontoret för att boka tid för nyckelutlämning, om den inte redan är inbokad. Se våra kontaktuppgifter under Kontakta oss.

Innan du kan kvittera ut nycklarna ska du ha betalt hyran och ordnat med hemförsäkring. Kom ihåg att ta med dig giltig legitimation.

Vi anmäler dig som ny abonnent till nätägaren och du blir anvisad anvisningsel. Du får själv kontakta nätägaren för att teckna ett el-avtal eller avsluta anvisningselen och ordna avtal med valfri el-leverantör.

Flytta ut

För att få rätt folkbokföringsadress är det viktigt att du gör en flyttanmälan till Skatteverket i samband med din flytt. Det går bra att göra din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten.

Vi anmäler att du ska flytta till nätägaren då du är skyldig att hålla abonnemang i kraft under hela hyrestiden.

Har du badkar i lägenheten ber vi dig att kontakta oss i god tid innan slutstädningen i fall vi kommer att plocka ut badkaret.

I uppsägningsbekräftelsen som du har fått hemskickad har vi bokat in en tid för förbesiktning och en tid för slutbesiktning, (om vi inte har kommit överens om annat).

Förbesiktningen gör vi för att du ska ha möjlighet att fråga oss och få goda råd inför utflyttningen samt för att vi ska veta lägenhetens status. Besiktningsmannen går igenom lägenheten för att se efter skador och onormalt slitage, kostanden för onormalt slitage bekostas eller åtgärdas av hyresgästen.

Slutbesiktningen görs när lägenheten är tömd och städad.  Allt som hör till lägenheten ska finnas på plats vid besiktningen, till exempel dörrar och hatthylla. Väggfasta skåp, vitvaror med mera som du själv installerat eller tagit över från tidigare hyresgäst ska tas bort. Det gäller även om du installerat en diskmaskin själv. Då ska du återställa köksskåpet och se till att vattenförsörjningen är ordentligt stoppad. Skulle slutstädningen vara bristfälligt utförd blir du debiteras städavgift. Nedan finner du vår Checklista vid städbesiktning.

Vid bomkörning eller vid brister som kräver en efterbesiktning debiteras en kostnad om 500 kronor.

Behöver du en boendereferens från oss så hjälper vi givetvis till med detta. Kontakta oss på telefon eller mail så ordnar vi med en skriftlig referens som du kan lämna vidare till annan hyresvärd,se våra kontaktuppgifter under Kontakta oss.

Nycklarna lämnas i samband med slutbesiktningen om inte annat är överenskommet. Nycklar till garage lämnas i vårt brevinkast senast kl. 12.00 första vardagen efter att hyreskontraktet har gått ut.

Uppsägningstiden är alltid tre kalendermånader. Uppsägning behöver därför ske senast vid det månadsskifte som infallet tre månader före önskad avflyttning. Om du exempelvis vill flytta den 1 oktober måste uppsägningen vara hos oss senast den 30 juni. Du kan använda dig av ditt hyreskontrakt eller vår blankett Uppsägningsblankett, se nedan. Du får alltid en uppsägningsbekräftelse skickad till lägenheten där vi har bokat en tid för förbesiktning, visning samt slutbesiktning om inte annat har överenskommits.

Har en anhörig avlidit behöver samtliga dödsbodelägare skriva under en uppsägning som lämnas/skickas in till oss tillsammans med dödsfallsintyget från Skatteverket. Använd gärna vår blankett nedan, Uppsägningsblankett för dödsbo. Säger dödsboet upp hyreskontraktet inom en månad från dödsfallet gäller en kalendermånads uppsägning annars är det tre kalendermånader som gäller. En uppsägningsbekräftelse skickas till angiven kontaktperson och i den har vi bokat en tid för förbesiktning, visning samt slutbesiktning om inte annat har överenskommits.

Står ni två på kontraktet men den ena vill säga upp sin del av kontraktet kan ni använda er av blanketten Uppsägningsblankett - ansökan om övertag, se nedan. Vi kommer då att pröva om den kvarboende kan överta kontraktet. Godkänns inte ansökan om övertag av hyreskontrakt räknas den som en uppsägning av hyreskontraktet i sin helhet. Krav på ekonomi- och boendereferenser ska uppfyllas. Görs ej detta räknas hyreskontraktet som uppsagt med en uppsägningstid om tre hela kalendermånader efter inkommen ansökan. Vid övertag av hyreskontraktet görs en besiktning av lägenheten för att fastställa lägenhetens skick..