För sortering av batterier, el-avfall, lampor och grovsopor får vi hänvisa till Sysavs återvinningsstationer.