Även om det inte ser ut som om en porslinssäkring har gått kan det vara bra att ta ut säkringen och känna på "ögat" om det sitter löst då den inte alltid lossnar när säkringen går. En del lägenheter är utrustade med jordfelsbrytare även fast det sitter en el-central av äldre modell med porslinssäkringar i lägenheten. Gruppschemat över säkringarna finns vanligtvis i anslutning till säkringsskåpet, men ibland kan det sitta monterat i exempelvis städskrubben e.d.