I Tomelilla kommun finns det sex förskolor i kommunal regi. Tre av dem ligger i Tomelilla centralort, i Smedstorp, Brösarp och Onslunda hittar du de tre övriga. Utöver kommunens förskolor finns det lika många fristående förskolor att välja på. För den som föredrar pedagogisk omsorg för sitt barn finns den fristående verksamheten Ankis familjedaghem i Övraby.

Barnens förskola ligger mitt i Smedstorp intill skolan. Vi jobbar mycket ute i naturen och har ett nära samarbete med fritidshem och skola. 

Läs vidare om Barnens förskola

Fyrklöverns förskola ligger i egna lokaler i samma byggnad som skolan i Onslunda. Vi har ett nära samarbete med skola och fritidshem. Mycket tid tillbringar vi ute i naturen.

Läs vidare om Fyrköverns förskola

Lärkans förskola ligger centralt i Tomelilla. Vi vill vara med och utveckla positiva och öppna barn som kan, vill och vågar.

Läs vidare om Lärkans förskola

Förskolan Västervången ligger i ett bostadsområde vid den västra infarten till centrala Tomelilla. Både ute och inne finns en tillgänglig och inspirerande miljö som fångar barnens intresse och nyfikenhet.

Läs vidare om Västervångens förskola

Förskolan är medlem Friluftsfrämjandets barnverksamhet. I Ur och Skur arbetar med upplevelsebaserat lärande som metod mot målen. Alla pedagoger har förutom sin lärarutbildning/barnskötarutbildning även ledarutbildningar genom Friluftsfrämjandet. 

Läs vidare om Utsiktens förskola

Ängens förskola ligger på Björkebogatan, granne med Lindesborgsskolan i Tomelilla. Vi har nära till natur och skog, men också och till centrum med bibliotek och kulturhus.

Läs vidare om Ängens förskola