Öppna data är information som utan krav på avgift eller andra villkor är tillgängliga för alla att använda fritt. Det är en nyckel till att utveckla smarta och nyttiga samhällstjänster.

Tomelilla kommun gör information, i form av öppna data, tillgänglig för att främja innovation och skapandet av nya digitala tjänster. På så sätt kan vi öka både takten och bredden i samhällsutvecklingen.

Vad som klassificeras som öppen data regleras av PSI- och Inspiredirektiven från EU.