Information som framställs eller samlas in av kommuner och myndigheter har ofta användningsområden utanför den offentliga förvaltningen. Olika aktörer i samhället kan vidareutnyttja informationen för att skapa kommersiella eller ideella tjänster.

Jämförbara nyckeltal

Kolada, kommun- och landstingadatabasen, innehåller tusentals nyckeltal om kommuners och landstings verksamheter under många år. Alla nyckeltal finns i nyckeltalslistan och delas in i ett stort antal kategorier, t.ex. primärvård, valresultat, miljö, befolkning, skattesatser och patienterfarenheter.

Jazzarkiv