Nyheter

Lyssna

Trygghetslarmen åter i bruk

Under torsdagen var det stora störningar på Tele2s nät vilket nu är åtgärdat och deras tjänster fungerar nu normalt. Om det är någon som nu är orolig...

Läs mer

Obligatorisk e-fakturering för leverantörer till kommuner, landsting/regioner och myndigheter från 1 april 2019

Vad innebär lagen?

I somras antog riksdagen en lag som innebär att det blir obligatoriskt för kommuner, landsting, regioner, kommunala bolag och...

Läs mer

Skånetrafiken har sagt upp trafikavtal för serviceresor

Skånetrafiken har just nu fordonsbrist på grund av ett uppsagt avtal.  I nuläget går trafiken som vanligt utan stora störningar.

I samråd med...

Läs mer

Ombyggnad av Byavägen

I början av februari startar en ombyggnad av Byavägen. Vägen ska förses med cykelbanor och ny asfalt. I samband med detta kommer även ledningsnätet...

Läs mer

Inbjudan till informationsmöte och dialog i trakterna norra Tomelilla kommun

 Tomelilla kommuns samhällsbyggnadsverksamhet hälsar er hjärtligt välkomna till ett informations- och dialogmöte. 

Vi vill prata om följande:

•...

Läs mer

Näringslivsfrukost 29/1

Varmt välkomna till 
näringslivsfrukost. Den här gången pratar vi pratar om att starta e-handel.

Vi träffas den 29/1 
på Tryde 1303 mellan 
kl....

Läs mer

Avgifter för vatten och avlopp höjs

Kommunstyrelsen i Tomelilla har beslutat om en höjning av brukningsavgiften för vatten och avlopp med åtta procent från och med 1 januari. För en...

Läs mer

Medborgardialog med Polisen

Måndagen den 14/1 har Polisen i Tomelilla medborgardialog. Då kan man tycka till om försöket att polisstationen/receptionen har varit stängd under en...

Läs mer

Tryggt beslut för ensamkommande

På många håll har boende och försörjning blivit ett problem för de ensamkommande flyktingbarn som sökt tillfälligt uppehållstillstånd enligt...

Läs mer

Invasiva främmande arter

Jätteloka, Parkslide och Nilgås är exempel på invasiva främmande arter. Dessa och andra arter utgör ett stort hot mot den biologiska mångfalden, unika...

Läs mer