Kategori

Lyssna

Österlenmodellen för samordnade varutransporter prisad igen

Den samarbetsmodell som Tomelilla, Ystad och Simrishamns kommun använder sig av för samordnad varudistribution har tidigare lovordats och prisats då...

Läs mer

Planer på ombyggnad av väg 11 mellan Anklam och Tomelilla

Trafikverket planerar att bygga om väg 11 för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten mellan Anklam och Tomelilla. Den befintliga vägen...

Läs mer

Fiberutbyggnad trotsar våta marker

Stora mängder snö håller på att smälta och det är rejält blött i marken. Trots det jobbar Akea på med fiberdragningen väster om Norra Björstorp mot...

Läs mer

Gatukontoret informerar

Åtgärder av potthål
Potthål kommer att åtgärdas löpande under våren.

Om vattnet inte har möjlighet att rinna av vägen tränger det ned i sprickor och...

Läs mer