Kategori

Lyssna

Familjecentralen ett steg närmre

En familjecentral är ett enda ställe där barnmorskor, sjuksköterskor, förskollärare och socionomer kan arbeta tillsammans under samma ledning för...

Läs mer

Vi söker jourhem för barn och ungdomar

Simrishamns, Sjöbo, Skurups, Tomelilla och Ystads kommun har beslutat att samarbeta över kommungränserna med placeringar i jourhem. Vi söker därför...

Läs mer

Trygghetslarmen åter i bruk

Under torsdagen var det stora störningar på Tele2s nät vilket nu är åtgärdat och deras tjänster fungerar nu normalt. Om det är någon som nu är orolig...

Läs mer

Skånetrafiken har sagt upp trafikavtal för serviceresor

Skånetrafiken har just nu fordonsbrist på grund av ett uppsagt avtal.  I nuläget går trafiken som vanligt utan stora störningar.

I samråd med...

Läs mer

Nöjda äldre i Tomelilla kommun

Socialstyrelsen undersöker årligen vad personer som fyllt 65 år och som har hemtjänst i ordinärt boende eller på särskilt boende tycker om sin äldreomsorg. Nu har resultatet för 2018 kommit och det visar att de flesta fortfarande är nöjda med sin äldreomsorg, men i jämförelse med tidigare år har andelen positiva svar minskat något för nästan samtliga frågor. Trenden är densamma i hela landet.

Läs mer

Föreläsningar om funktionsvariationer 28 november

Välkommen 28 november till Tomelilla folkets park. Lär dig mer om självkontroll, affektreglering och affektsmitta och hur du kan handskas med...

Läs mer

Daglig verksamhet söker arbetsuppgifter

Om något företag eller förening är i behov av lite extra packning- eller sorteringshjälp så finns det resurser på daglig verksamhet inom LSS.

Läs mer

Öppet hus på mötesplats Café Kryddan

Fikasugen eller intresserad av att delta i någon aktivitet? Vi har allt under samma tak! Kom och se vad vi erbjuder. Vi bjuder på snittar och bubbel,...

Läs mer

Varning för bedragare

Kommunen vill påminna samtliga sina brukare/patienter inom Tomelilla kommuns hemtjänst/hemsjukvård, samt deras anhöriga, om att inte släppa in okänd...

Läs mer

LSS-boende får hästbesök

Vårdhundar förekommer på olika vårdboenden runt om i landet och på senare tid har även hästar börjat användas, allt för att öka de boendes...

Läs mer