Kategori

Lyssna

Österlenmodellen för samordnade varutransporter prisad igen

Den samarbetsmodell som Tomelilla, Ystad och Simrishamns kommun använder sig av för samordnad varudistribution har tidigare lovordats och prisats då...

Läs mer

Så kan FN:s hållbarhetsmål inspirera och skapa nya affärsmöjligheter

Välkommen till en inspirationsdag på temat nya affärsmöjligheter med hjälp av FN:s hållbarhetsmål. Vi vill skapa en mötesplats för företagare där vi...

Läs mer

Se över din egen närmiljö och försvåra skadegörelse

Skadegörelse är tyvärr en stor utgiftspost för kommunen. Pengarna som det kostar att åtgärda den hade vi hellre sett kom till nytta inom andra...

Läs mer

Näringslivsfrukost 28/8

Varmt välkomna till
näringslivsfrukost, vi pratar om kompetensförsörjning och Yrkesdagen.

Vi träffas den 28/8
på Tryde 1303 mellan
kl....

Läs mer

Maskiner i torrt gräs utgör brandfara

Nu när det är extremt torrt i markerna är det extra viktigt att vara försiktig vid arbete med maskiner i marker, särskilt där det finns torrt gräs....

Läs mer

Bättre betyg till företagsklimatet i Tomelilla

Varje år gör organisationen Svenskt Näringsliv en enkätundersökning bland Sveriges företag där de får svara på frågor om hur det är att driva företag...

Läs mer

Tomelillas myndighetsutövning rankas högt

När SKL mäter hur nöjda kunderna är med kommunernas myndighetsutövande får Tomelilla bra resultat. Alkoholenheten hamnar på 77 på en hundragradig...

Läs mer

Näringslivsfrukost extra allt

Förändrade beteenden, digitalisering och ökad konkurrens genom globalisering.

Hur kan vi vända dessa utmaningar till möjligheter? Hur anpassar vi vårt företag i denna föränderliga värld?

Läs mer

Regional Matkultur SKåne

Ca 1500 företagare i Europa använder idag varumärket Regional Matkultur – Culinary Heritage – en vägvisare till den regionala maten och kulinariska...

Läs mer

Var med och håll Tomelilla rent i vår!

Varje vår deltar Tomelilla kommun i Håll Sverige Rents aktion mot nedskräpning. Runt om i landet plockar förskolor, skolor, föreningar, företag och...

Läs mer