Kategori

Lyssna

Vem tycker du ska vinna kommunens naturskyddspris?

Tomelilla kommun har tillsammans med Naturskyddsföreningen i Tomelilla stiftat ett miljö- och naturpris som delas ut årligen. Syftet med priset är att uppmärksamma och uppmuntra åtgärder och engagemang för livskraftig natur och ren miljö inom Tomelilla kommun.

 

Läs mer

Begränsad framkomlighet i Skogsbacken

Fram till jul kommer det att vara begränsad framkomlighet i Skogsbacken, från Videgatan ner till reningsverket, se karta nedan. Gångstigen som är...

Läs mer

VA-taxan höjs

Kommunstyrelsen i Tomelilla har beslutat om en avgiftshöjning av brukningsavgiften för vatten och avlopp på 8% för 2019. Höjningen motsvarar ungefär 50 kronor i månaden för ett genomsnittshushåll i kommunen.

Läs mer

Världstoalettsdagen

Var tredje människa i världen saknar tillgång till en fungerande toalett.

Detta uppmärksammas varje år genom FNs internationella världstoalettsdag den 19 november.

 

Läs mer

Succé för fettratten

Du vet väl om att du inte ska diska ur fett i diskhon? Varje år hamnar tusentals ton av matfett i avloppsledningarna vilket orsakar stopp och andra problem.

Läs mer

Tryckfel på VA-fakturan

Fakturorna för vatten och avlopp har skickats ut till våra abonnenter men tyvärr har ett tryckfel påträffats. Det finns två olika bankgironummer på...

Läs mer

Asfalteringsarbeten

NCC kommer att utföra asfalteringsarbeten i Tomelilla på Rosendalsvägen den 4-5 oktober.

Den tidigare aviserade asfalteringen av  Uppfartsgatan...

Läs mer

Hösttider är äppeltider

September är äpplenas tid. Det är då de mognat klart och lyser upp i det begynnande höstmörkret med alla sina olika nyanser av gult, rött och grönt...

Läs mer

Skogliga åtgärder i Kronoskogen

Under det närmaste kommer det ske en del gallring och avverkning i Kronoskogen. Syftet är att sköta skogarna på ett bra sätt, gynna den ekologiska mångfalden och att uppnå det politiskt satta målet att skogarna ifråga ska vara blandädellövskog med gläntor

Läs mer

Ny webbportal om solel

Nya Solelportalen ska guida konsumenter som funderar på att skaffa solceller


Idag lanseras en webbportal om solel. På Solelportalen finns saklig och...

Läs mer