Datum

Lyssna

EU-ungdomsambassadörer sökes!

Vi letar efter DIG mellan 13-23 som vill bli en av Sydskånes EU-ungdomsambassadörer. Du blir bollplank till de aktiviteter vi gör för unga i vår del av Skåne och får en chans att göra din röst hörd. Vi vill veta vad du tycker.

Läs mer

Vem tycker du ska vinna kommunens naturskyddspris?

Tomelilla kommun har tillsammans med Naturskyddsföreningen i Tomelilla stiftat ett miljö- och naturpris som delas ut årligen. Syftet med priset är att uppmärksamma och uppmuntra åtgärder och engagemang för livskraftig natur och ren miljö inom Tomelilla kommun.

 

Läs mer

Begränsad framkomlighet i Skogsbacken

Fram till jul kommer det att vara begränsad framkomlighet i Skogsbacken, från Videgatan ner till reningsverket, se karta nedan. Gångstigen som är...

Läs mer

Sök statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder

Påverkas din organisation av rädsla för våld, hot eller trakasserier på grund av hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell...

Läs mer