Datum

Lyssna

Ansökningar om undersökningstillstånd

Scandivanadium Ltd har inkommit till Bergsstaten med ansökningar om undersökningstillstånd i Tomelilla kommun, här hittar ni handlingarna.

Läs mer

Maskiner i torrt gräs utgör brandfara

Nu när det är extremt torrt i markerna är det extra viktigt att vara försiktig vid arbete med maskiner i marker, särskilt där det finns torrt gräs....

Läs mer

LSS-boende får hästbesök

Vårdhundar förekommer på olika vårdboenden runt om i landet och på senare tid har även hästar börjat användas, allt för att öka de boendes...

Läs mer

Här hittar du närproducerat svenskt kött

Den svåra torkan i Skåne medför att många bönder kan tvingas nödslakta sina djur. För att stötta våra lantbrukare börjar därför allt fler konsumenter...

Läs mer

Utökad bevakning i Tomelilla tätort

Under sommaren har det förekommit problem med såväl stök som skadegörelse i Tomelilla tätort. Detta gör att våra invånare känner oro och skadegörelsen...

Läs mer

Tomelilla kommun har inventerat grönytor för foder.

Liksom andra kommuner vill Tomelilla kommun också hjälpa till och erbjuda bönder att klippa en del grönytor och använda vegetationen som foder.

- Det...

Läs mer

Missa inte årets sommarmarknad

Kom gärna och besök Tomelilla marknad den 19 juli, marknaden finns i den centrala delen av Tomelilla tätort.

Tomelilla marknad är en gammal...

Läs mer

Sommarmusiker på turne i kommunen

Bland årets kommunala sommarjobb finns det sex tjänster som musiker. Dessa sex ferieungdomar kommer att turnera runt i kommunen under två veckor med...

Läs mer

Tillsvidare råder eldningsförbud utomhus

Från onsdag 23 maj och tillsvidare råder eldningsförbud utomhus i Tomelilla kommun.
Förbudet gäller alla SÖRF:s kommuner (Simrishamn, Ystad, Tomelilla...

Läs mer