Nyhet

Lyssna

Vi söker jourhem för barn och ungdomar

Simrishamns, Sjöbo, Skurups, Tomelilla och Ystads kommun har beslutat att samarbeta över kommungränserna med placeringar i jourhem. Vi söker därför kontrakterade jourhem samt jourhem för barn 0-18 år som är beredda att öppna sina hem för barn och ungdomar som har behov av omsorg, stabilitet och mycket kärlek.

Placering av barn och unga i jourhem sker under en begränsad tid medan socialtjänsten utreder om barnet eller den unga ska flytta tillbaka till föräldrarna eller om barnet är i behov av ett familjehem. Att vara ett jourhem är roligt, lärorikt och ger massor tillbaka berättar många jourhemsföräldrar, men kan även upplevas som både påfrestande och som en stor utmaning i livet.

Ett jourhem ska kunna erbjuda barnet eller den unga:

  • En förmåga och erfarenhet av att vägleda och ge den dagliga omsorgen

  • Ett eget rum och en trygg och säker miljö

  • Stöttning i skolgång och fritidsaktiviteter

Vi kräver goda kunskaper i svenska, att familjen är trygg och har en stabil social situation och har ett intresse av barnet eller den unga den tid som behövs för att hjälpa i en utsatt situation.

Kontrakterat jourhem
Då krävs att en vuxen är hemma på heltid. Du/ni får ett fast arvode och en omkostnadsersättning varje månad – även utan placeringar. När någon placeras hos dig/er ökas omkostnadsersättningen, som ska täcka kostnaderna för barnet eller den ungas livsuppehälle.

Jourhem
Då behöver den vuxna inte vara hemma på heltid och man väljer själv om/när man kan ta emot ett barn när kontakt tas från socialtjänsten.

Av socialtjänsten får du som kontrakterat jourhem/jourhem:

  • Regelbunden handledning

  • Kontinuerlig uppföljning av placeringen

  • Jourhemssekreterare som ger råd och stöd vid behov

  • Aktiviteter tillsammans med våra familjehem

  • Utbildningar

  • Fem veckors semester

Välkommen att skicka din intresseanmälan till:
Jourhemssekreterare Vanja Krondahl, Blekegatan 1, 271 80 Ystad eller på e-post vanja.krondahl@ystad.se  Om du har frågor är du välkommen att ringa på 0411-57 77 41.