Nyhet

Lyssna

Varning för extrem brandrisk

Det har varit totalt eldningsförbud i hela Skåne sedan 25 juli, och tyvärr blir läget inte bättre. Inför den kommande helgen varnar Myndigheten för Skydd och Beredskap, MSB, för extremt hög brandfara - bland den högsta som varit i Sverige.

Torkan har gjort att växtligheten är mycket lättantändlig. I helgen kommer det kombineras med starka vindar, vilket gör att risken för spridning ökar kraftigt. Därför uppmanar nu MSB allmänheten till ännu större försiktighet och vaksamhet. Dessutom uppmanar de till försiktighet med alla typer av händelser som involverar räddningstjänsten - just nu behöver de vara tillgängliga för att släcka bränder så fort som möjligt.

Läs mer på MSBs webbplats: https://www.msb.se/sv/Om-MSB/Nyheter-och-press/Nyheter/Nyheter-fran-MSB/Varning-for-extremt-hoga-brandriskvarden-i-sodra-och-mellersta-Sverige/