Nyhet

Lyssna

Avgifter för vatten och avlopp höjs

Kommunstyrelsen i Tomelilla har beslutat om en höjning av brukningsavgiften för vatten och avlopp med åtta procent från och med 1 januari. För en villa där det används 150 kubikmeter vatten per år innebär det en höjd kostnad med ca 50 kronor i månaden jämfört med innan.

Alla kostnader för kommunalt vatten och avlopp bekostas genom VA-avgifter som anslutna abonnenter betalar. Kommunens VA-verksamhet får inte gå med vinst, utan avgifterna används för att täcka de årliga kostnaderna för att se till att du alltid har rent vatten i kranen och att spillvattnet från toalett, disk/tvätt och dusch tas om hand om renas innan det släpps ut i naturen igen. Höjningen gäller både den fasta och den rörliga delen av brukningsavgiften men avgiften för att ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp höjs inte.  

Har ni frågor eller funderingar, hör av er till abonnentansvarig Cornelia Berglund på 0417-181 37 eller va@remove-this.tomelilla.se