Nyhet

Lyssna

VA-taxan höjs

Kommunstyrelsen i Tomelilla har beslutat om en avgiftshöjning av brukningsavgiften för vatten och avlopp på 8% för 2019. Höjningen motsvarar ungefär 50 kronor i månaden för ett genomsnittshushåll i kommunen.

Under de kommande åren kommer en rad investeringar för att förstärka och förbättra vatten- och avloppsförsörjningen i kommunen. Kommunens VA-verksamhet finansieras helt av avgifter från anslutna abonnenter, precis som andra VA-verk i Sverige. Verksamheten får inte gå med vinst, utan avgifterna används för att täcka alla nödvändiga kostnader och tillgodose behovet av säker vattenförsörjning och avloppshantering nu och i framtiden. 

Avgifterna i Tomelilla ligger strax under genomsnittet vid en jämförelse med grannkommunerna och andra jämnstora kommuner i Skåne. Anslutningsavgifterna förblir oförändrade.

 

Har ni några frågor eller funderingar, hör av er till Christina Jönsson på 0417- 183 06 eller christina.jonsson@remove-this.tomelilla.se