Nyhet

Lyssna

Utdelning av Yngwe Andréns Minnesfond

Stiftelsen Tomelilla Konstsamling delade ut Yngwe Andréns Minnesfond i Tomelilla konsthall söndagen den 25 mars 2018. Priset delades ut av Bertil Arkrans, tidigare lärare på Bildkonstskolan.

Årets mottagare är Tomelilla Kulturskolas Bildkonst.

Motivering:

Årets Andrénstipendium går till Tomelilla Bildkonstskola för barn och ungdom 2018.

En konstskola med rötter sedan 1989. Högt ställda ambitioner och målsättning är ett signum som förvaltas på ett föredömligt sätt. Att ge barn och ungdomar en djupare insikt i konstens värld öppnar en extra dimension i livet.

Vi är mycket stolta över våra elever och över att kunna erbjuda denna utbildning.