Nyhet

Lyssna

Tydligare styrning och uppföljning av öppenvården inom IFO

En tydligare styrning och uppföljning, kartläggning och analys av framtida behov och ett aktivt arbete för att förbättra arbetsklimatet, det är de punkter som Familjenämnden och Individ- och familjeomsorgen kommer arbeta med framöver. Beslutet bygger på den granskning av Familjenämnden som revisionsbolaget Ernst&Young har utfört på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tomelilla kommun.

I Tomelilla kommun, liksom i resten av landet, har externa placeringar för hem och boende, HVB, ökat de senaste åren. Individ- och familjeomsorgen arbetar aktivt för att minska externa placeringar och att minska vårdtiden. Istället är målsättningen att satsa på tidiga öppenvårdinsatser.

Granskningen har undersökt om styrningen är ändamålsenlig, om det sker tillräcklig kartläggning och analys, om det finns tillgång till de insatser barn och unga behöver och om det finns rutiner för uppföljning, resultat och kvalitet.

Slutsatserna är att de delar som handlar om styrning, uppföljning och utvärdering behöver stärkas. Individ- och familjeomsorgen har redan inlett det här arbetet, och kommer här även förstärkas med Roland Persson, tidigare socialchef i Simrishamn under en period.

- Det är viktigt att vi får ordning på detta, säger Christer Yrjas, ordförande i Familjenämnden. Vi har redan inlett arbetet och den här granskningen understryker vår egen analys av vad som behöver göras. Den hjälper oss att se till att vi går åt rätt håll.

Rapporten noterar även samarbetsproblem internt, mellan Individ- och familjeomsorgen och öppenvården.

- Det är förstås allvarligt. Här kommer vi aktivt arbeta för att förbättra samarbetsklimatet och få en ökad samsyn, säger tf kommunchef Helena Berlin.

Granskningen har även undersökt ett antal specifika fall utvalda med hjälp av stickprov. Där konstateras att det är de individuella behoven i varje fall som styr hur insatserna ser ut. Det är positivt och något som är värt att bevara att arbeta vidare med.

- Slutsatsen är att vi måste fortsätta att säkerställa att kommunens egna insatser utformas utifrån våra faktiska behov och i dialog mellan berörda verksamheter. Då kan vi möta nya utmaningar på bästa sätt, summerar tf kommunchef Helena Berlin.