Nyhet

Lyssna

Tryggt beslut för ensamkommande

På många håll har boende och försörjning blivit ett problem för de ensamkommande flyktingbarn som sökt tillfälligt uppehållstillstånd enligt gymnasielagen. I dag har kommunstyrelsens arbetsutskott tagit ett beslut som gör livet lite enklare för dem. De får nu bo kvar i sina fadderhem till och med vårterminen det år då de fyller 20.

Under år 2018 slöt Tomelilla kommun och Röda korset ett avtal där Röda Korset tog fram fadderhem till asylsökande ungdomar som söker tillfälligt uppehållstillstånd enligt gymnasielagen. Tomelilla kommun står för finansieringen med hjälp av statliga pengar. Nu ges alltså dessa ungdomar möjlighet att bo kvar under hela gymnasietiden.

-- Det känns mycket glädjande att vi kan ge de här ungdomarna en trygg tillvaro där de inte riskerar att utnyttjas, säger Lulu Mårtensson, integrationssamordnare i kommunen.