Nyhet

Lyssna

Trygghetsvandring kring Lindesborg

I arbetet för ett tryggare och lugnare samhälle har det visat sig att Lindesborgsområdet upplevs som otryggt att röra sig i, särskilt kvällstid. Därför vill vi bjuda in boende i området till en trygghetsvandring där vi gemensamt försöker se vad som skulle kunna göras för att skapa en tryggare miljö.

Vi samlas på parkeringen vid Lindesborgsskolan, onsdagen 22 november kl 17.00.

Meddela att ni kommer till Tomelilla kommuns reception, genom besök eller genom telefon 0417-180 00.